ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002
2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002
2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

Θετικός Οικονομικός Απολογισμός για το 2015

Το 2015 ήταν μια χρονιά ορόσημο για τον ΔΑΑ: η επιβατική κίνηση του αεροδρομίου σημείωσε σημαντική αύξηση και ανήλθε σε επίπεδα ρεκόρ χάρη στη θετική εξέλιξη μιας σειράς σημαντικών μοχλών ανάπτυξης του αεροπορικού ταξιδιού: i) η ανάπτυξη του δικτύου των αερομεταφορέων που έχουν βάση στο αεροδρόμιο, ii) ο αυξημένος ανταγωνισμός, ο οποίος βοηθούμενος από τις χαμηλές τιμές των καυσίμων, οδήγησε σε μείωση των τιμών των αεροπορικών εισιτηρίων και σε προσφορές μειωμένων ναύλων με συνέπεια να αυξηθούν τα αεροπορικά ταξίδια των Ελλήνων και iii) η αύξηση του εισερχόμενου τουρισμού προς την Ελλάδα και την Αθήνα σε επίπεδα ρεκόρ. Ως αποτέλεσμα των ανωτέρω, η επιβατική κίνηση του αερολιμένα άγγιξε το επίπεδο των 18,09 εκατ. υπερβαίνοντας τα επίπεδα του προηγούμενου έτους κατά 2,9 εκατ. επιβάτες, γεγονός που αντιστοιχεί σε σημαντική αύξηση της τάξης του 19,0%.

Παρά τις πολύ δύσκολες μακροοικονομικές συνθήκες στη χώρα, η ισχυρή ανάπτυξη του ΔΑΑ το 2015 οδήγησε σε σημαντικά υψηλότερα έσοδα έναντι του 2014, ενώ η βάση του κόστους του αεροδρομίου παρέμεινε στα επίπεδα του προηγούμενου έτους, χάρη στην ισχυρή βελτίωση της παραγωγικότητας.

Το 2015 ο ΔΑΑ κατέγραψε κέρδη προ φόρων ύψους €179,8 εκατ. σε σύγκριση με €126,7 εκατ. το προηγούμενο έτος. Αξίζει να σημειωθεί ότι, σύμφωνα με την πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΑΑ προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, ποσό ύψους €114,6 εκατ. προτείνεται να διανεμηθεί ως μέρισμα στους μετόχους, σε σύγκριση με τα €87,3 εκατ. που διανεμήθηκαν το προηγούμενο έτος.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
(σε εκατομμύρια Ευρώ)
  2015 2014 Διαφορά   %
Λειτουργικά έσοδα
& εισροές από το ΤΕΑΑ
403,4 351,7 14,7%
ΛειτουργικέςΔαπάνες 110,6 111,5 -0,8%
Κέρδη προ φόρων (PBT) 179,8 126,7 42,0%
Κέρδη μετά από φόρους (PAT) 120,7 91,8 31,4%
 
 
2015 2014 2013 2012 2011 2010
ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ