Page 9 - teyxos_13
P. 9
Welcome Jul-Sep | 12

ΕDITORIAL

Greece: the quintessential
summer destination

ΥANNIS DIMOTSIS E ven during the most difficult times, summer marks Ακόμα και στις πιο δύσκολες περιόδους, το καλοκαίρι Greece is
the escape from problems, crises and concerns; σηματοδοτεί την έστω προσωρινή απόδραση από προ- a veritable
this is the time for travel, discovery, reflection and βλήματα, κρίσεις, ανησυχίες. Είναι η εποχή για ταξίδια, kaleidoscope
recovering our strength. It is under this light that Greece εξερευνήσεις, ενδοσκόπηση και ανασυγκρότηση δυνάμεων. Στο of experiences,
enjoys the privilege of being a constant reference point for πλαίσιο αυτό η Ελλάδα απολαμβάνει το διαχρονικό προνόμιο initiated from the
millions of people who are in the process of planning their να αποτελεί ένα από τα πιο σταθερά σημεία αναφοράς για εκα- first welcoming
summer holidays. τομμύρια ανθρώπους, που σχεδιάζουν και προγραμματίζουν smile and ending
μεθοδικά τις διακοπές τους. with a warm
Fulfilling its role as a gateway to the quintessential summer farewell
destination, AIA is already welcoming hundreds of thousands Ο ΔΑΑ, εκπληρώνοντας το ρόλο του ως πύλης στον τόπο που
of visitors from around the world who are drawn by the αποτελεί την πεμπτουσία των καλοκαιρινών αποδράσεων, ήδη Ελλάδα: ένα
sun and sea of a country blessed with legend, history and καλωσορίζει εκαντοντάδες χιλιάδες επισκέπτες από κάθε γω- καλειδοσκόπιο
cultural heritage. νιά του πλανήτη. Επισκέπτες που έλκονται από τον ήλιο και τη καταλυτικών
θάλασσα μιας χώρας γενναιόδωρα προικισμένης με θρύλους, εμπειριών, που
And even though our country needs no introduction, a first- Ιστορία και πολιτισμό. ξεκινούν από
rate tour is always useful. As such, this blue issue of 2board το χαμογελαστό
is once again bursting with images of Greece and acts as the Κι αν η χώρα μας δε χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις, μια κα- καλωσόρισμα και
“material ambassador” of a tangible and intangible reality λή ξενάγηση είναι πάντοτε χρήσιμη. Έτσι, το μπλε τεύχος του ολοκληρώνονται
that emerges from the duality of Athens, a capital city 2board, για μία ακόμα φορά, γεμίζει τις σελίδες του με Ελλάδα με το θερμό
divided into two parts: Athens and its exciting Riviera with και γίνεται ο χάρτινος πρεσβευτής μιας απτής όσο και άυλης αποχαιρετισμό
numerous beaches, beach bars and seafood tavernas, and πραγματικότητας. Αυτής που αναδύεται μέσα από τη δισυπό-
Athens with its bustling city centre, where quaint squares στατη φύση της Αθήνας. Μιας πρωτεύουσας μοιρασμένης ανά- 9
filled with people, lazy days in Plaka and visits to museums μεσα στη συναρπαστική ριβιέρα με τις παραλίες, τα beach bars
and galleries set the tone. και τις ψαροταβέρνες και στο πληθωρικό της κέντρο, όπου το
ρυθμό δίνουν οι γεμάτες κόσμο πλατείες, τα μεσημέρια στα στε-
A destination in its own right but also a starting point, through νά της Πλάκας και οι επισκέψεις στα μουσεία και τις γκαλερί.
AIA, Athens connects people with some of the most charming
destinations in Greece, revealing a gastronomic culture that Προορισμός, αλλά και αφετηρία, η Αθήνα μέσω του ΔΑΑ συνδέει
blends tradition with modernity, and vice versa, enriching τον κόσμο με μερικά από τα πιο γοητευτικά μέρη της Ελλάδας.
our travel experiences with unique flavours and images. Εκεί ξεδιπλώνεται ο χάρτης μιας γαστρονομικής κουλτούρας,
που βαπτίζει την παράδοση στο νεωτερισμό και το αντίστροφο,
This collection of images can be perceived everywhere and εμπλουτίζοντας την ταξιδιωτική εμπειρία με γεύσεις και εικόνες.
anywhere, even through a random window, as long as we
keep in mind that Greece is not only about beautiful beaches Εικόνες που μπορεί να εισβάλλουν κι από ένα απλό παράθυρο,
on posters; Greece is a veritable kaleidoscope of experiences, αρκεί να έχει κανείς πάντα υπόψη του πως η Ελλάδα δεν είναι
initiated from the first welcoming smile and ending with a warm απλώς οι όμορφες παραλίες που βλέπει στις διαφημιστικές αφί-
farewell and embrace that seals the wish on everyone’s lips: σες. Είναι ένα καλειδοσκόπιο καταλυτικών εμπειριών, που ξεκι-
until the next time we meet. νούν από το πρώτο χαμογελαστό καλωσόρισμα και ολοκληρώνο-
νται με το θερμό αποχαιρετισμό που καταλήγει στην ευχή, μόνι-
Whether you are just arriving in Athens or preparing to μη επωδό στα χείλη φίλων που αποχωρίζονται: εις το επανιδείν.
leave, we wish you a pleasant journey and hope to see you
here again, soon! Είτε φτάνετε στην Αθήνα είτε ετοιμάζεστε να φύγετε, σας ευ-
χόμαστε καλό ταξίδι και ανανεώνουμε το ραντεβού μας πά-
ΥΙANNIS PARASCHIS λι εδώ, σύντομα!
CHIEF EXECUTIVE OFFICER
ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT (AIA) ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΡΑΣΧΗΣ
ΓενιKΟΣ ΔιευθυΝΤΗΣ
ΔΙΕΘΝΗσ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑσ ΑΘΗΝΩΝ (ΔΑΑ)
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14