Page 4 - exofilo_gr

 

 

 

 

 

Page 4 - exofilo_gr
P. 4
Μήνυµα του Γενικού Διευθυντή Το 2008 εφαρµόσαµε επίσης µε επιτυχία το ετήσιο πρό-
γραµµα περιβαλλοντικών δράσεων για τις τοπικές κοινότη-
Αγαπητοί φίλοι, τες. Ένα ιδιαίτερα σηµαντικό έργο που αναλάβαµε είναι η
ανάδειξη και η προστασία του υγρότοπου της Βραυρώνας,
Με ιδιαίτερη χαρά προλογίζω την 11η έκδοση της Υπηρεσίας σε συνεργασία µε την Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία.
Περιβάλλοντος του Διεθνούς Αερολιµένα Αθηνών
«Φροντίδα για το Περιβάλλον», που συνοψίζει τις πρωτο- Η κοινωνική προσφορά αποτελεί βασικό άξονα της στρατηγι-
βουλίες και τα προγράµµατα της εταιρείας µας για την υπεύ- κής µας. Ιδιαίτερη ικανοποίηση µάς έδωσε η κατάταξη της
θυνη και αποτελεσµατική αντιµετώπιση των περιβαλλοντι- Eταιρείας Aεροδροµίου --για δεύτερη συνεχή χρονιά-- στην 4η
κών προκλήσεων. θέση των πιο υπεύθυνων µεταξύ των 100 µεγαλύτερων επιχει-
ρήσεων που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, στο πλαίσιο της
To 2008 ήταν µια χρονιά δοκιµασίας για τον κλάδο των διε- διεθνούς έρευνας Accountability Rating (Greece).
θνών αεροµεταφορών λόγω της παγκόσµιας ύφεσης.
Ωστόσο, παρά τις δυσµενείς συνθήκες, η επιβατική κίνηση Με τη δέσµευση ότι ο Διεθνής Αερολιµένας Αθηνών θα
στο αεροδρόµιο της Αθήνας διατηρήθηκε στα επίπεδα συνεχίσει µε συνέπεια την υπεύθυνη περιβαλλοντική πολιτι-
ρεκόρ του 2007, µε 16,5 εκατοµµύρια επιβάτες. κή του, σας καλωσορίζω στην έκδοση «Φροντίδα για το
Περιβάλλον» 2009.
Ταυτόχρονα όµως, το 2008 αποτυπώθηκαν πλέον πολύ
ορατά οι νέες περιβαλλοντικές προκλήσεις για την αεροπο- Γιάννης Ν. Παράσχης
ρία. Με στόχο την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων από τη
λειτουργία µας, εφαρµόσαµε µε επιτυχία το νέο Εταιρικό
Σχέδιο Δράσης για την Κλιµατική Αλλαγή, µε σειρά µέτρων
για τη µείωση των εκποµπών CO2. Παράλληλα, η ευρωπαϊκή
διάκριση GreenBuilding Partner Award 2008 επιβράβευσε
τη σηµαντική εξοικονόµηση ενέργειας που επιτεύχθηκε στα
κτίρια και τις υποδοµές του αεροδροµίου.

Η ανακύκλωση, για άλλη µια φορά, είχε εξαιρετικά αποτελέ-
σµατα, καταγράφοντας σηµαντική αύξηση στο 43% των
συνολικών µη-επικίνδυνων απορριµµάτων. Επιπλέον το πρό-
γραµµά µας για τον έλεγχο και τη µείωση των κινδύνων
από την πανίδα ενισχύθηκε µε νέο εξοπλισµό, που θα συµ-
βάλει ουσιαστικά στις προσπάθειες που γίνονται στον
σηµαντικό αυτό τοµέα.
   1   2   3   4   5   6   7   8   9