Page 3 - Ath Airport Profile

 

 

 

 

 

Page 3 - Ath Airport Profile
P. 3
Μήνυµα του Γενικού ∆ιευθυντή Η δέσµευσή µας για την ανάπτυξη καθαρότερων πηγών
ενέργειας οδήγησε στην κατασκευή ενός φωτοβολταϊκού
Με µεγάλη χαρά σας παρουσιάζω τη 14η έκδοση της πάρκου ισχύος 8.05 MWp, τη µεγαλύτερη ενιαία εγκατάσταση
Υπηρεσίας Περιβάλλοντος του ∆ιεθνούς Αερολιµένα σε αεροδρόµιο παγκοσµίως. Το πάρκο, που τέθηκε σε
Αθηνών (∆ΑΑ) «Φροντίδα για το Περιβάλλον», η οποία λειτουργία το καλοκαίρι του 2011, καλύπτει επιφάνεια 160.000 τ.µ.,
περιγράφει τις ενέργειες της Εταιρείας µας για τη φροντίδα αποτελείται από 28.740 φωτοβολταϊκα πλαίσια (panels),
και την προστασία του περιβάλλοντος µε υπεύθυνο και παράγει ηλεκτρική ενέργεια που καλύπτει το 10% των αναγκών
αποτελεσµατικό τρόπο. της αεροπορικής κοινότητας και µειώνει τις εκποµπές CO2
κατά περίπου 11.000 τόνους ετησίως.
Η οικονοµική κρίση συνέχισε να επηρεάζει αρνητικά την κίνηση
σε αρκετά Ευρωπαϊκά αεροδρόµια συµπεριλαµβανοµένου και του Σε αυτή τη δύσκολη περίοδο, η υποστήριξή µας προς τις
∆ΑΑ. τοπικές κοινωνίες αποκτά ιδιαίτερη σηµασία. Έργα που
αφορούν σε κοινωνικά, εκπαιδευτικά, πολιτιστικά, αθλητικά και
Ωστόσο, δεν επιτρέψαµε η επίπτωση αυτή να επηρεάσει τη αλλά γεγονότα και ανάγκες, υλοποιούνται µέσα από το Σχέδιο
δέσµευση του ∆ΑΑ για την περιβαλλοντική φροντίδα και ∆ράσης για τις Τοπικές Κοινωνίες σε συνεργασία µε τους
προστασία. Το σύνολο των περιβαλλοντικών θεµάτων που γείτονές µας. Το 2011, ο ∆ΑΑ µεταξύ άλλων ολοκλήρωσε την
συνδέονται µε τη λειτουργία του αεροδροµίου (θόρυβος, κατασκευή του 6ου πάρκου εκτός των ορίων του αεροδροµίου,
ποιότητα αέρα, νερό, απορρίµµατα, φυσικό περιβάλλον, στο ∆ήµο Σπάτων-Αρτέµιδος. Το πάρκο περιλαµβάνει
κλιµατική αλλαγή) παρακολουθούνται και υλοποιούνται εκτεταµένο δίκτυο πεζοδρόµων και ποδηλατοδρόµων, παιδική
συστηµατικά µέσω του Συστήµατος Περιβαλλοντικής χαρά, κυλικείο και ανοικτό χώρο για αθλοπαιδιές και άλλες
∆ιαχείρισης, το οποίο αξιολογήθηκε µε επιτυχία κατά τον δραστηριότητες, ενώ φυτεύτηκαν σ΄αυτό περισσότερα από
ετήσιο έλεγχο από ανεξάρτητο φορέα πιστοποίησης. 5.000 νέα δέντρα και θάµνοι, ανεβάζοντας τη συνολική
πράσινη έκταση που έχει παραδοθεί από την εταιρεία µας στις
Το Εταιρικό Σχέδιο ∆ράσης για την Κλιµατική Αλλαγή, στο τοπικές κοινότητες στα 84.000 τ.µ.
τέταρτο έτος εφαρµογής του, εξακολουθεί να αποφέρει
καρπούς καθώς πετύχαµε να µειώσουµε το εταιρικό Με αυτές και πολλές άλλες περιβαλλοντικές πρωτοβουλίες
αποτύπωµα άνθρακα κατά 19% συγκριτικά µε το έτος βάσης κατά νου, σας παρουσιάζω το τεύχος «Φροντίδα για το
2005. ∆εν µείναµε όµως µόνον εκεί καθώς κατορθώσαµε να Περιβάλλον» για το έτος 2011.
υπερβούµε το στόχο που θέσαµε για την ανακύκλωση (50%
µέχρι το 2012), ανακυκλώνοντας το 51% των αποβλήτων που Γιάννης Ν. Παράσχης
παρήχθησαν στο αεροδρόµιο το 2011.

3
   1   2   3   4   5   6   7   8