Page 3 - Care for the Environment

 

 

 

 

 

Page 3 - Care for the Environment
P. 3


Μήνυµα του CEO


η
Με ιδιαίτερη χαρά προλογίζω τη 16 έκδοση του ενηµερωτικού
περιοδικού της Υπηρεσίας Περιβάλλοντος «Φροντίδα για το
Περιβάλλον», που συνοψίζει τις δράσεις της Εταιρείας µας το 2013
για την αντιµετώπιση των περιβαλλοντικών προκλήσεων υπεύθυνα
και αποτελεσµατικά. Πέντε δράσεις ολοκληρώθηκαν επιτυχώς το 2013 στο πλαίσιο του
Εταιρικού Σχεδίου ∆ράσης για την Κλιµατική Αλλαγή, ενώ άλλες
Ο ∆ιεθνής Αερολιµένας Αθηνών (∆ΑΑ) παραµένει προσηλωµένος πρωτοβουλίες για περαιτέρω µείωση εκποµπών θα συνεχίσουν
στη δέσµευσή του για πρόληψη ή ελαχιστοποίηση περιβαλλοντικών το 2014.
επιπτώσεων από τη λειτουργία του αεροδροµίου. Παρά την
οικονοµική κρίση, ο ∆ΑΑ συνεχίζει να αναζητά τρόπους βελτίωσης Το Εταιρικό Σχέδιο ∆ράσης για τις Τοπικές Κοινωνίες του
των περιβαλλοντικών επιδόσεών του πέρα και πάνω από τις 2013 συνέχισε να εστιάζει κυρίως στις ευαίσθητες ενότητες
τυπικές δεσµεύσεις που επιβάλλει το ισχύον νοµοθετικό πλαίσιο. Η της εκπαίδευσης και της κοινωνικής αρωγής ενώ υποστήριξε
έµπρακτη αναγνώρισή µας για την σπουδαιότητα που αποδίδουµε δραστηριότητες που προβάλουν τον πολιτισµό, τον αθλητισµό και
στην προστασία του περιβάλλοντος και στην υιοθέτηση την προστασία του περιβάλλοντος στις κοινότητες που γειτνιάζουν
καινοτόµων πρωτοβουλιών ήταν η βράβευση του ∆ΑΑ µε το 2013 µε το αεροδρόµιο.
“Eco-Innovation Award” από το Συµβούλιο Αεροδροµίων της
Ευρώπης (Airports Council International - Europe), εµπλουτίζοντας Ο ∆ΑΑ παραµένει σταθερός στη δέσµευσή του να ενηµερώνει
ακόµα περισσότερο τα «πράσινα» διαπιστευτήριά µας. τους αρµόδιους φορείς και το κοινό σχετικά µε την περιβαλλοντική
του επίδοση και τα µελλοντικά του σχέδια.
Όλα τα περιβαλλοντικά θέµατα που συνδέονται µε τη λειτουργία
του αεροδροµίου παρακολουθούνται µε συστηµατικό τρόπο Σας καλωσορίζω λοιπόν στο νέο απολογιστικό τεύχος «Φροντίδα
ενώ παράλληλα υλοποιούνται προγράµµατα που στοχεύουν για το Περιβάλλον» του έτους 2013.
στη βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων µε την ενεργή
συµµετοχή της αεροδροµιακής κοινότητας. Γιάννης Ν. Παράσχης3
   1   2   3   4   5   6   7   8