Page 7 - Care for the Environment

 

 

 

 

 

Page 7 - Care for the Environment
P. 7


ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 2013
Απολογισµός Δράσεων
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
Ανάπτυξη και υλοποίηση ενός νέου σχεδίου
∆ιαχείριση Αποβλήτων Χηµικών διαχείρισης αποβλήτων χηµικών µε συγκεκριµένο ΕΠΕΤΕΥΧΘΗ
στόχο µείωσης

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟNΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 2014
Αντικειµενικοί Στόχοι

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΤΟΧΟΣ
Σύγκριση των Aναλυτών Σωµατιδίων του
∆ικτύου Παρακολούθησης Ποιότητας Εκτίµηση της αβεβαιότητας των αναλυτών σωµατιδίων (PM και PM ) του ∆ΠΠΑ
10 2.5
Αέρα (∆ΠΠΑ) µε τη Mέθοδο Aναφοράς
Ανακύκλωση στο Χώρο του Αεροδροµίου Επίτευξη ποσοστού ανακύκλωσης 60% στο χώρο του αεροδροµίου µέχρι το έτος 2016
Περιβαλλοντική Ευαισθητοποίηση στα Πραγµατοποίηση 15 παρουσιάσεων περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης σε Τρίτα Μέρη
Τρίτα Μέρη του ∆ΑΑ του ∆ΑΑ
Επέκταση της συµµετοχής του ∆ΑΑ στο δεύτερο στάδιο (Μείωση) του Airport Carbon
Σχέδιο ∆ιαχείρισης Άνθρακα και Στόχος Accreditation µέσω της ανάπτυξης και εφαρµογής ενός πολυετούς σχεδίου για τη
Μείωσης
διαχείριση των εκποµπών άνθρακα µε ένα συγκεκριµένο στόχο µείωσης
Ανάδειξη του Υγροτόπου της Βραυρώνας ΙΙI Αναβάθµιση & Προστασία του Υγροτόπου της Βραυρώνας
Έλεγχος και Bαθµονόµηση των Σταθµών Έλεγχος και βαθµονόµηση των Σταθµών Παρακολούθησης Θορύβου σύµφωνα µε το
Παρακολούθησης Θορύβου του πρότυπο IEC 61672
Συστήµατος NOMOS
Περιβαλλοντική Ευαισθητοποίηση σε Ανάληψη τουλάχιστον 15 πρωτοβουλιών σε Τρίτα Μέρη του ∆ΑΑ που αφορούν σε θέµατα
Θέµατα Κλιµατικής Αλλαγής στα Τρίτα κλιµατικής αλλαγής, στην κατασκευή αποτυπώµατος άνθρακα και στο πρόγραµµα Airport
Μέρη του ∆ΑΑ Carbon Accreditation

7
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12