Page 3 - Care for the Environment

 

 

 

 

 

Page 3 - Care for the Environment
P. 3
Μήνυμα του CEO Το 2015 στο πλαίσιο του Εταιρικού Σχεδίου Δράσης για την
Κλιματική Αλλαγή ολοκληρώθηκαν επιτυχώς πέντε σημαντικές
Με ιδιαίτερη χαρά προλογίζω τη 18η έκδοση του ενημερωτικού δράσεις με σημαντικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα, ενώ με
περιοδικού της Υπηρεσίας Περιβάλλοντος «Φροντίδα για το την ίδια ένταση προγραμματίζεται η υλοποίηση αντίστοιχων
Περιβάλλον», που συνοψίζει τις περιβαλλοντικές δράσεις της πρωτοβουλιών για περαιτέρω μείωση εκπομπών αέριων ρύπων
Εταιρείας μας που συνδέονται με τη λειτουργία του αεροδρομίου για το 2016, εστιάζοντας κυρίως στη μείωση της κατανάλωσης
κατά τη διάρκεια του 2015 και επιπρόσθετα με αφορμή τη ηλεκτρικής ενέργειας.
συμπλήρωση των 15 χρόνων λειτουργίας μας, τα «Πράσινα»
Επιτεύγματα μας για την περίοδο 2001- 2015. Το Εταιρικό Σχέδιο Κοινωνικής Δέσμευσης για το 2015 εστίασε
κυρίως στις ευαίσθητες ενότητες της εκπαίδευσης και της
Το 2015 υπήρξε μια χρονιά επίτευξης σημαντικών αποτελεσμάτων κοινωνικής αρωγής, ενώ υποστηρίχθηκαν δραστηριότητες που
για τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών (ΔΑΑ) που κατέγραψε την προβάλλουν τον πολιτισμό, τον αθλητισμό και την προστασία του
καλύτερη επίδοσή του από πλευράς επιβατικής κίνησης. Σε περιβάλλοντος στις κοινότητες που γειτνιάζουν με το αεροδρόμιο.
υλοποίηση της Περιβαλλοντικής μας Πολιτικής και πιστοί στην
Περιβαλλοντική Δέσμευσή μας, ο ΔΑΑ συνεχίζει να αντιμετωπίζει Σας καλωσορίζω λοιπόν στο νέο απολογιστικό τεύχος «Φροντίδα
υπεύθυνα και αποτελεσματικά τα περιβαλλοντικά θέματα και για το Περιβάλλον» του έτους 2015.
να στοχεύει στη βελτίωση της περιβαλλοντικής επίδοσής
του, προλαμβάνοντας ή ελαχιστοποιώντας τις επιπτώσεις στο Γιάννης Ν. Παράσχης
περιβάλλον από τη λειτουργία του αεροδρομίου.

Η αναγνώριση της περιβαλλοντικής επίδοσης του ΔΑΑ
συνεχίστηκε και το 2015 με πολλαπλές διακρίσεις και βραβεία
από φορείς και οργανισμούς για τη Διαχείριση Απορριμμάτων και
την Ανακύκλωση, τη Μείωση των Εκπομπών CO2, καθώς και τη
συνολική προσφορά του στην Προστασία του Περιβάλλοντος και
την Αειφόρο Ανάπτυξη.

Η συστηματική παρακολούθηση όλων των περιβαλλοντικών
παραμέτρων εφαρμόζεται αδιάλειπτα μέσω προγραμμάτων/
δράσεων στα οποία έχει άμεση εμπλοκή και η αεροδρομιακή
κοινότητα, ενώ με δράσεις όπως η Ώρα της Γης, το Airport Carbon
Accreditation,η Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος,κ.α.,επιχειρούμε
έμπρακτα την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση.

3
   1   2   3   4   5   6   7   8