ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «WELCOME ETHIOPIAN»

Όροι & Προϋποθέσεις Συμμετοχής

Διαγωνισμός της εταιρείας με την επωνυμία Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών ΑΕ (ΔΑΑ) σε συνεργασία με την Ethiopian Airlines στο Instagram με θέμα #WelcomeEthiopian μέσω του λογαριασμού του ΔΑΑ στο Instagram @athairport.

Έπαθλο

Ο νικητής τους διαγωνισμού θα κερδίσει από την Ethiopian Airlines, δύο (2) αεροπορικά εισιτήρια business class με επιστροφή, από την Αθήνα σε όποιον προορισμό της Ethiopian Airlines στον κόσμο επιθυμεί - μέσω Αντίς Αμπέμπα.

Διάρκεια

 • Έναρξη: 15 Ιανουαρίου 2020
 • Λήξη: 14 Φεβρουαρίου 2020, στις 23:50 (ώρα Ελλάδος)

Διαδικασία διαγωνισμού:

 • Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να βγάλουν φωτογραφία selfie με το αεροπλάνο μοντέλο της Ethiopian Airlines.
 • Το αεροπλάνο μοντέλο της αεροπορικής θα βρίσκεται καθόλη τη διάρκεια του διαγωνισμού, στο Κτίριο του Κεντρικού Αεροσταθμού του αεροδρομίου, στις Αναχωρήσεις, στην Είσοδο 2 (χώρος ελεύθερης πρόσβασης).
 • Η φωτογραφία θα πρέπει να αναρτηθεί από τον συμμετέχοντα στο Instagramμε τα hashtags του διαγωνισμού.
 • Τα hashtags είναι: #WelomeEthiopian και #AthensAirport.
 • Στο τέλος του διαγωνισμού θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονική κλήρωση στην οποία θα συμμετέχουν όσοι από τους συμμετέχοντες πληρούν όλους τους όρους και τις απαραίτητες προϋποθέσεις του συγκεκριμένου διαγωνισμού.

Όροι και προϋποθέσεις: 

 • Η συμμετοχή είναι ελεύθερη για όλους.
 • Απαραίτητη προϋπόθεση είναι οι συμμετέχοντες να είναι φυσικά πρόσωπα που έχουν συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18) έτος της ηλικίας τους (κατά την ημερομηνία έναρξης του διαγωνισμού – 15/01/20).  
 • Από το διαγωνισμό εξαιρούνται οι εργαζόμενοι στο ΔΑΑ, στην αεροπορική εταιρεία Ethiopian Airlines και στον εκπρόσωπο της Ethiopian Airlines στην Ελλάδα.
 • Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να συμμετέχει μόνο μια (1) φορά στον εν λόγω διαγωνισμό.
 • Δεκτές στο διαγωνισμό θα γίνονται οι φωτογραφίες που υποβάλλονται μέσω Instagram και έχουν χρησιμοποιηθεί τα hashtags του διαγωνισμού.
 • Οι διαχειριστές του λογαριασμού του ΔΑΑ @athairport, έχουν το δικαίωμα να αρνηθούν τη συμμετοχή στην κλήρωση φωτογραφιών με προσβλητικό περιεχόμενο ή με περιεχόμενο που δεν σχετίζεται με το θέμα του διαγωνισμού.

Ανακοίνωση & ενημέρωση νικητή:

 • Ο νικητής θα ανακοινωθεί τη Δευτέρα 17 Φεβρουαρίου 2020, έως τις 17:00 (ώρα Ελλάδος).
 • Η ανακοίνωση θα γίνει δημόσια, μέσω του λογαριασμού Instagram του ΔΑΑ @athairportκαι συγκεκριμένα:

α) με σχόλιο στο post του διαγωνισμού

β) με story στο λογαριασμό του ΔΑΑ

γ) με σχόλιο στη φωτογραφία που θα αναρτήσει ο νικητής

Για την ανακοίνωση του νικητή θα χρησιμοποιηθεί το όνομα συμμετέχοντα που χρησιμοποιεί στο Instagram

 • Ο νικητής, θα πρέπει να έρθει σε επαφή με τον ΔΑΑ – μέσω προσωπικού μηνύματος στο Instagram- εντός είκοσι (20) ημερών από την ανακοίνωση του.
 • Εφόσον ο νικητής δεν επικοινωνήσει, ο ΔΑΑ θα ανακοινώσει τον πρώτο επιλαχόντα, βάσει της αρχικής ηλεκτρονικής κλήρωσης.

Διαδικασία και προϋποθέσεις αξιοποίησης επάθλου

 • Ο ΔΑΑ θα ενημερώσει την Ethiopian Airlines για τον νικητή και θα του δώσει τις απαραίτητες πληροφορίες για τη διαδικασία αξιοποίησης του επάθλου, καθώς και τα στοιχεία επικοινωνίας για να έρθει σε επαφή με την αεροπορική εταιρεία για τη διαδικασία κράτησης και έκδοσης των εισιτηρίων που έχει κερδίσει.
 • Θα ζητηθεί από τον νικητή να δηλώσει τα στοιχεία του στην αεροπορική εταιρεία και συγκεκριμένα: όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο, ημερομηνία γέννησης, αριθμό σταθερού ή κινητού τηλεφώνου και διεύθυνση κατοικίας για ταυτοποίηση στοιχείων.
 • Η διαδικασία κράτησης / παραλαβής των εισιτηρίων θα γίνει αποκλειστικά από την Ethiopian Airlines, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου/email, τηλέφωνο, χωρίς καμία απολύτως εμπλοκή του ΔΑΑ σε αυτή και ως εκ τούτου, ο ΔΑΑ δεν θα φέρει την παραμικρή ευθύνη σχετικά με την επικοινωνία αυτή.
 • Το ταξίδι θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως και τις 31/12/20.
 • Σύμφωνα με την πολιτική της Ethiopian Airlines, αν παρέλθουν τα παραπάνω χρονικά διαστήματα και ο νικητής δεν έχει ταξιδέψει για οποιονδήποτε λόγο χάνει κάθε δικαίωμα ή αξίωση επί του επάθλου, χωρίς καμία εξαίρεση. 
 • Τα εισιτήρια μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο από τον νικητή και τον/την συνοδό του που θα υποδεικνύει ο ίδιος.
 • Ενδέχεται να υπάρξει απόκλιση από τις ημερομηνίες που επιθυμεί να ταξιδέψει ο νικητής, ανάλογα με τη διαθεσιμότητα της αεροπορικής εταιρείας.
 • Τα στοιχεία (ονοματεπώνυμο) που θα δοθούν από τον νικητή στην Ethiopian Airlines για την κράτηση / έκδοση των εισιτηρίων θα πρέπει να είναι γραμμένα όπως ακριβώς στο διαβατήριο.
 • Το ταξίδι δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί με άλλη εταιρεία που έχει πτήση κοινού κωδικού.
 • Τα εισιτήρια δεν μπορούν να μεταβιβαστούν, να πωληθούν ή να εξαργυρωθούν.
 • Δεν επιτρέπεται καμιά αλλαγή μετά την έκδοση των εισιτηρίων. Οι φόροι δεν επιστρέφονται.
 • Δεν υπάρχει αποζημίωση σε περίπτωση άρνησης επιβίβασης και δεν μπορεί να γίνει αναβάθμιση θέσης.
 • Οι κρατήσεις και η έκδοση των εισιτηρίων πρέπει να γίνουν σε διάστημα μεγαλύτερο των 30 ημερών από την ημερομηνία του ταξιδιού.
 • Το βραβείο περιλαμβάνει μόνο το κόστος των αεροπορικών εισιτηρίων. Όλα τα υπόλοιπα έξοδα βαραίνουν τον νικητή και τον/την συνοδό του.
 • Ο νικητής έχει την ευθύνη για τα απαραίτητα ταξιδιωτικά έγγραφα (έγκυρη βίζα, διαβατήριο, κλπ)
 • Όλοι οι φόροι και χρεώσεις των εισιτηρίων καλύπτονται από την Ethiopian Airlines.
 • Σε περίπτωση που ο λογαριασμός του νικητή στο Instagram παρουσιάσει οποιοδήποτε πρόβλημα ή δυσλειτουργία ή έχει απενεργοποιηθεί, καθώς επίσης και αν αρνηθεί ή αδρανήσει για οποιονδήποτε λόγο να παραλάβει το έπαθλό του ή αν η συμμετοχή του ακυρωθεί γιατί δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις συμμετοχής του στο διαγωνισμό, ή δεν πληρούνται οι παραπάνω όροι, χάνει κάθε δικαίωμα ή αξίωση επί του επάθλου. 
 • Σε περίπτωση που η συµµετοχή του αποτελεί, κατά την κρίση της Διοργανώτριας, αυτή καθ’ εαυτή προϊόν παράνομης τεχνικής επιρροής στα συστήματα του Διοργανωτή ή εν γένει απάτης ή αθέμιτης παρεμβολής του συµµετέχοντα ή τρίτου.

Συμμετοχή νικητή στην προώθηση της ενέργειας

 • Ο ΔΑΑ διατηρεί το δικαίωμα να προβεί σε διαφημιστική εκμετάλλευση κάθε γεγονότος σχετικού με τον διαγωνισμό.
 • Σε αυτό το πλαίσιο, ο νικητής δεσμεύεται, χωρίς καμία αξίωση αποζημίωσης, αμοιβής, ανταλλάγματος, κάλυψης εξόδων ή, εν γένει, χωρίς καμία άλλη απαίτηση, να διευκολύνει το ΔΑΑ στην έγκαιρη παραγωγή σχετικού οπτικού και ακουστικού υλικού και να παρίσταται (εφόσον το επιθυμεί) σε κάθε σχετική εκδήλωση στην οποία θα προσκληθεί από το ΔΑΑ.
 • Με τη συμμετοχή του στο διαγωνισμό, επιτρέπει στο ΔΑΑ να χρησιμοποιήσει φωτογραφίες του, καθώς και μαγνητοσκοπημένη εικόνα ή/και ήχο του για διαφημιστικούς σκοπούς, με οποιονδήποτε τρόπο διαφημίσεως, για ένα (1) χρόνο από την αξιοποίηση του δώρου του, χωρίς προηγούμενη συνεννόηση μαζί του και χωρίς οικονομική ή άλλη απαίτηση από μέρους του, ενώ συμμετέχοντας στον εν λόγω διαγωνισμό θεωρείται ότι ο νικητής έχει χορηγήσει την πλήρη, ανέκκλητη και ανεπιφύλακτη συναίνεση αναφορικά με τα παραπάνω.
 • Με τη συμμετοχή του στο διαγωνισμό, ο νικητής  συμφωνεί, αναγνωρίζει και αποδέχεται πλήρως, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα ότι η χρήση του ονόματός του, καθώς και η διαφημιστική εκμετάλλευση των κατά τα άνω προσωπικών του δεδομένων (ονόματος, εικόνας, ήχου κ.λπ.) δεν προσβάλλουν δικαιώματά της προσωπικότητάς του κατ’ άρθρα 57 επ. ΑΚ και δεν θα δικαιούνται οποιασδήποτε αποζημιώσεως.

Αποδοχή των όρων διαγωνισμού

 • Ο ΔΑΑ δεν ευθύνεται για την παρακώλυση της διεξαγωγής της Προωθητικής Ενέργειας από υπαιτιότητα ή κακόβουλη ενέργεια τρίτων.
 • Τα αποτελέσματα του διαγωνισμού δεν μπορούν να αμφισβητηθούν ή να προσβληθούν με οποιοδήποτε ένδικο βοήθημα.
 • Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό συνεπάγεται ρητή και ανεπιφύλακτη συναίνεση του συμμετέχοντα για τη συλλογή και επεξεργασία δεδομένων  για τις ανάγκες οργάνωσης, αξιολόγησης, δημοσιότητας και διεξαγωγής του Διαγωνισμού, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις των διατάξεων του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 2016/675 (GDPR).
 • Με τη συμμετοχή του στην Προωθητική Ενέργεια ο/η νικητής/νικήτρια συμφωνεί, αναγνωρίζει και αποδέχεται ότι η χρήση του ονόματός του καθώς και η χρήση και διαφημιστική εκμετάλλευση του κατά τα άνω προσωπικών δεδομένων του (ονόματος, εικόνας, ήχου κ.λπ.) δεν προσβάλλουν τα δικαιώματά του στην προσωπικότητά του κατ’ άρθρα 57 επ. ΑΚ.
 • Ο ΔΑΑ διατηρεί το δικαίωμα να διαφοροποιήσει τους όρους της παρούσας προκήρυξης, ενημερώνοντας εγκαίρως το κοινό ή να ακυρώσει τον εν λόγω Διαγωνισμό και οι συμμετέχοντες δεν θα δικαιούνται οποιασδήποτε αποζημιώσεως.
 • Οι Όροι Συμμετοχής στον διαγωνισμό είναι αναρτημένοι στο website του ΔΑΑ στο link https://www.aia.gr/traveler/welcomeethiopian
 • Με την συμμετοχή σας στο διαγωνισμό, θεωρείται, ότι αποδέχεστε αυτόματα και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους.
 • Εκτός από τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις, οι συμμετέχοντες πρέπει να τηρούν τους όρους και προϋποθέσεις του Instagram https://help.instagram.com/478745558852511