Page 7 - Ath Airport Profile

 

 

 

 

 

Page 7 - Ath Airport Profile
P. 7
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΣΧΕ∆ΙΟ 2011

Απολογισµός ∆ράσεων

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Παρακολούθηση Ποιότητας Νερού Πραγµατοποίηση παράλληλων αναλύσεων της εκροής ΕΠΕΤΕΥΧΘΗ
Αξιολόγηση Αποτελεσµατικότητας της ΕΕΛ και του Συστήµατος Συνεχούς Παρακολούθη- ΕΠΕΤΕΥΧΘΗ
Νέων Μέτρων Μείωσης Θορύβου σης Νερού & 3 αναλύσεων στην εκροή της ΜΕΒΑ ΕΠΕΤΕΥΧΘΗ
Παρακολούθηση εφαρµογής µέτρων και αξιολόγηση
Αποτίµηση της Ποιότητας αποτελεσµατικότητας
των Συστηµάτων Βαθµονόµησης του ∆ΠΠΑ
Αξιολόγηση της αβεβαιότητας των συστηµάτων
βαθµονόµησης των σταθµών µε ιχνηλασιµότητα στο
Ινστιτούτο Μετρολογίας της Ολλανδίας

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΣΧΕ∆ΙΟ 2012

Αντικειµενικοί Στόχοι

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΤΟΧΟΣ

Ανακύκλωση στο Χώρο του Αεροδροµίου Επίτευξη ποσοστού ανακύκλωσης 50% στο χώρο του αεροδροµίου το έτος 2012
Περιβαλλοντική Eυαισθητοποίηση στα Τρίτα Μέρη του ∆ΑΑ Πραγµατοποίηση 12 παρουσιάσεων περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης
σε Τρίτα Μέρη

Περιβαλλοντικές Ενηµερωτικές Συναντήσεις 300 εργαζόµενοι του ∆ΑΑ να παρακολουθήσουν τις ενηµερωτικές συναντήσεις
Σχέδιο ∆ιαχείρισης Άνθρακα και Στόχος Μείωσης Επέκταση της συµµετοχής του ∆ΑΑ στο δεύτερο στάδιο (Μείωση) του Airport
Carbon Accreditation µέσω της ανάπτυξης και εφαρµογής ενός πολυετούς
Κοινωνικά Έργα στην Ευρύτερη Περιοχή σχεδίου για την διαχείριση των εκποµπών άνθρακα µε ένα συγκεκριµένο στόχο
2011–2012 Σχέδιο ∆ράσεων για τις Τοπικές Κοινωνίες µείωσης
Πρόγραµµα Ανάδειξης και Προστασίας του Υγροτόπου της Βραυρώνας ΙΙ Ενδυνάµωση της περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης µε τη µορφή 12 παρουσιάσεων
σε µαθητές σχολείων της περιοχής των Μεσογείων
∆ιαχείριση Αποβλήτων Χηµικών Ανάληψη 30 πρωτοβουλιών για την περίοδο των δύο ετών 2011-2012
∆ηµιουργία Στρατηγικού Χάρτη Θορύβου (ΣΧΘ) Συντήρηση µονοπατιών, πινακίδων, φυτεύσεων και περίφραξης, αποµάκρυνση
αδρανών υλικών, παρακολούθηση πτηνών, εκδήλωση για τα εγκαίνια του ειδικού
µονοπατιού για ανθρώπους µε προβλήµατα όρασης, εκδήλωση την Παγκόσµια
Ηµέρα Περιβάλλοντος και περιβαλλοντικές παρουσιάσεις σε µαθητές σχολείων.
Ανάπτυξη και υλοποίηση ενός νέου σχεδίου διαχείρισης αποβλήτων
χηµικών µε συγκεκριµένο στόχο µείωσης
Υπολογισµός ισοθορυβικών καµπυλών Lden και Lnight
και σύγκριση µε τα όρια θορύβου

7
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12