Athens International Airport - ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΘΕΣΗΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΘΕΣΗΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΘΕΣΗΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ (E-PARKING)
ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΒΑΤΩΝ
ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΑΘΗΝΩΝ

1. ΣΥΜΒΑΣΗ

1.1. Γενικές Πληροφορίες 

Όταν η κράτηση θέσης στάθμευσης («Η Υπηρεσία») πραγματοποιείται διαδικτυακά, είτε μέσω της ιστοσελίδας www.aia.gr, είτε μέσω της ιστοσελίδας οποιονδήποτε Τρίτων Μερών (π.χ. Aegean, Olympic Air, Parkaround κλπ.) συνάπτεται αυτομάτως απευθείας σύμβαση μεταξύ του Χρήστη και της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.» («ΔΑΑ»), που εδρεύει στα Σπάτα Αττικής, Τ.Κ. 190 19, με ΑΦΜ 094440299 και Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών.

Κάθε κράτηση, που έχει επιβεβαιωθεί, όπως περιγράφεται στο Email Επιβεβαίωσης Κράτησης αποτελεί σύμβαση ανάμεσα στον Χρήστη και τον ΔΑΑ. Μόλις η κράτηση επιβεβαιωθεί, ο ΔΑΑ δεσμεύεται να παράσχει στον Χρήστη στάθμευση εντός των Χώρων Στάθμευσης Οχημάτων Επιβατών για τη χρονική περίοδο που έχει επιλεχθεί και εντός του συγκεκριμένου χώρου στάθμευσης (Μικρής Διάρκειας 1 και 2, τον χώρο στάθμευσης Μακράς Διάρκειας, τον χώρο στάθμευσης Economy και το Valet). Η κράτηση δεν δεσμεύει συγκεκριμένη θέση στάθμευσης.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας αποστέλλοντας email στη διεύθυνση info.parking@aia.gr (χρόνος απόκρισης εντός μίας (1) εργάσιμης ημέρας), ή καλώντας το +30 210 3534260. Ώρες λειτουργίας: Δευτέρα έως Παρασκευή 09:00 - 17:00.

1.2. Συμβαλλόμενα Μέρη και Ορισμοί

Στους παρόντες Γενικούς και Ειδικούς Όρους, οποιαδήποτε αναφορά σε «β’ πρόσωπο πληθυντικού (εσείς/σας)» σημαίνει οποιοδήποτε πρόσωπο θεωρείται από τον ΔΑΑ, ότι έχει πραγματοποιήσει κράτηση θέσης στάθμευσης.

Όλες οι αναφορές στο «Αεροδρόμιο» στο παρόν έγγραφο σημαίνουν τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών.

Ο όρος «Αριθμός Κράτησης» σημαίνει τον μοναδικό αριθμό, που σας δίδεται για την κράτηση θέσης στάθμευσης του οχήματός σας και περιλαμβάνεται στο Email Επιβεβαίωσης Κράτησης, που σας αποστέλλεται από τον ΔΑΑ. Θα πρέπει να διατηρείτε πάντοτε τον συγκεκριμένο αριθμό, καθώς σας είναι απολύτως απαραίτητος για την τυχόν περαιτέρω επικοινωνία με τον ΔΑΑ αναφορικά με οποιοδήποτε ζήτημα αφορά στην κράτησή σας.

Ο όρος «Διάρκεια Στάθμευσης» σημαίνει τον χρόνο και εν γένει τη χρονική διάρκεια της απαιτούμενης ή αιτούμενης από τον Χρήστη ή ελάχιστα απαιτούμενης στάθμευσης οχήματος, εντός οποιουδήποτε εκ των χώρων στάθμευσης που έχει επιλεγεί από τον Χρήστη, η οποία αρχίζει κατά την ημερομηνία και ώρα εισόδου και λήγει την ημερομηνία και ώρα εξόδου, όπως περιγράφεται στην υπηρεσία ηλεκτρονικής κράτησης θέσης στάθμευσης.

Ο όρος «Διαχειριστής» σημαίνει την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία “Cityzen Συστήματα Στάθμευσης Α.Ε.”, υπεύθυνη για τη διαχείριση και τη λειτουργία των Χώρων Στάθμευσης Οχημάτων Επιβατών του Αεροδρομίου, παρέχοντας υπηρεσίες στάθμευσης, και περιλαμβάνει τους υπαλλήλους, εντολοδόχους και εκπροσώπους αυτής.

Ο όρος «Email Επιβεβαίωσης Κράτησης» σημαίνει το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, που σας αποστέλλεται από τον ΔΑΑ και επιβεβαιώνει όλα τα στοιχεία της κράτησής σας.

Ο όρος «Ζημία» περιλαμβάνει θάνατο ή τραυματισμό που υπέστησαν οι Χρήστες και Τρίτοι εντός των Χώρων Στάθμευσης Οχημάτων, μερική ή ολική απώλεια περιουσίας, μερική ή ολική καταστροφή Οχήματος, μερική ή ολική κλοπή του Οχήματος, μερική ή ολική κλοπή περιουσίας/προσωπικών αντικειμένων που βρίσκονται εντός του Οχήματος, ή οποιαδήποτε άλλη ζημία/απώλεια, υλική ή μη, που προκαλείται από τους Χρήστες ή/και Τρίτους ή και στους Χρήστες ή/και σε Τρίτους, ή σχετίζεται με την κατάσταση των Οχημάτων, τα Οχήματα αυτά καθ’ αυτά ή σχετίζεται γενικά με τη χρήση των Χώρων Στάθμευσης Οχημάτων Επιβατών του Αεροδρομίου και τη στάθμευση εντός αυτών.

Ο όρος «Όχημα» σημαίνει οποιοδήποτε όχημα εισέρχεται στους Χώρους Στάθμευσης Οχημάτων Επιβατών και σταθμεύει εντός αυτών, και περιλαμβάνει αυτοκινούμενα τροχοφόρα οχήματα, μαζί με τον εξοπλισμό και τα αξεσουάρ τους, εξαιρουμένων μοτοσικλετών, οχημάτων παντός εδάφους (ATV), ποδηλάτων και γερανοφόρων οχημάτων, δεδομένου ότι η είσοδος των τελευταίων δεν επιτρέπεται στους Χώρους Στάθμευσης Οχημάτων Επιβατών.

Ο όρος «Τρίτα Πρόσωπα» σημαίνει το οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, το οποίο είναι υπάλληλος, επισκέπτης, επιβάτης και εν γένει Τρίτο πρόσωπο των χώρων στάθμευσης και σε κάθε περίπτωση ευρίσκεται εντός των Χώρων Στάθμευσης Οχημάτων Επιβατών του Αεροδρομίου.

Ο όρος «Χώροι Στάθμευσης Οχημάτων Επιβατών» σημαίνει τους χώρους στάθμευσης Μικρής Διάρκειας (1 και 2), Μακράς Διάρκειας, Economy και το Valet του Αεροδρομίου, όπως δύνανται να ορίζονται από καιρού εις καιρόν από τον ΔΑΑ για τη στάθμευση οχημάτων.

Ο όρος «Χρήστης» σημαίνει το νομικό ή φυσικό πρόσωπο το οποίο έχει προβεί σε κράτηση θέσης στάθμευσης μέσω του διαδικτυακού χώρου του ΔΑΑ (www.aia.gr) ή μέσω ιστοσελίδας οποιονδήποτε Τρίτων Μερών (π.χ. Aegean, Olympic Air, Parkaround κλπ.) εντός των Χώρων Στάθμευσης Οχημάτων Επιβατών του Αεροδρομίου.

Οι παρόντες Γενικοί και Ειδικοί Όροι θα ισχύουν για όλες ανεξαιρέτως τις κρατήσεις θέσεων στάθμευσης οχημάτων στο Αεροδρόμιο που πραγματοποιούνται ηλεκτρονικά στο διαδικτυακό χώρο (internet), είτε μέσω της ιστοσελίδας του ΔΑΑ (www.aia.gr) είτε μέσω Tρίτων Μερών, οι οποίες και θα υπόκεινται πλήρως σε αυτούς.

1.3. Ευθύνη

Ο Διαχειριστής των Χώρων Στάθμευσης Οχημάτων Επιβατών και ο ΔΑΑ ουδεμία ευθύνη φέρουν σε περίπτωση τυχόν Ζημίας που προκαλείται εντός των Χώρων Στάθμευσης Οχημάτων Επιβατών κατά τον Γενικό και Ειδικό όρο 2.2 της παρούσας. Καμία διάταξη των παρόντων γενικών και ειδικών όρων δεν επηρεάζει τα νόμιμα δικαιώματα σας.

Οι Γενικοί και Ειδικοί Όροι στάθμευσης στους Χώρους Στάθμευσης Οχημάτων Επιβατών του ΔΑΑ, όπως αναρτώνται στην είσοδο κάθε χώρου στάθμευσης και περιγράφονται λεπτομερώς στην παράγραφο 2 της παρούσας, ισχύουν για όλους τους Χώρους Στάθμευσης Οχημάτων Επιβατών του Αεροδρομίου, και διέπουν τη στάθμευση του οχήματός σας, είτε έχει γίνει κράτηση, είτε όχι. Ο ΔΑΑ διατηρεί το δικαίωμα κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια και ανά πάσα στιγμή, να τροποποιήσει τους παρόντες Γενικούς και Ειδικούς Όρους. Ωστόσο, αφότου πραγματοποιήσετε ηλεκτρονική κράτηση, οι αναρτημένοι κατά τον χρόνο της πραγματοποίησης της κράτησής σας Γενικοί και Ειδικοί Όροι είναι εκείνοι που ισχύουν και διέπουν την κράτησή σας. Παρόλα αυτά, οι Χρήστες δεν πρέπει να θεωρούν, ότι οι Γενικοί και Ειδικοί Όροι, οι οποίοι ίσχυαν σε μία περίπτωση, θα εξακολουθούν να ισχύουν και σε άλλες περιπτώσεις. Οι Χρήστες θα θεωρείται ότι έχουν διαβάσει και λάβει πλήρη γνώση όλων των Γενικών και Ειδικών Όρων, προτού προβούν σε οποιαδήποτε κράτηση.

Ο ΔΑΑ δύναται να μεταβάλει ή να αποσύρει, κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια και οποτεδήποτε, τυχόν προσφορές, χωρίς πρότερη ειδοποίηση.

Με την παρούσα σύμβαση, ο ΔΑΑ παρέχει σε κάθε Χρήστη υπηρεσίες στάθμευσης οχημάτων και δεν θα φέρει την παραμικρή ευθύνη για οποιαδήποτε έξοδα, δαπάνες αποζημίωσης ή κόστη που σχετίζονται με πτήσεις ή άλλες υπηρεσίες. Ο κάθε Χρήστης είναι αποκλειστικά και ανά πάσα στιγμή υπεύθυνος να διασφαλίσει, να έχει μεριμνήσει, να έχει στη διάθεσή του επαρκή χρόνο για να σταθμεύσει έγκαιρα το όχημά του όσον αφορά σε οποιοδήποτε αεροπορικό ταξίδι πρόκειται να πραγματοποιήσει καθώς και τις λοιπές ταξιδιωτικές του ρυθμίσεις.

1.4. Ανωτέρα Βία

Ο ΔΑΑ ουδεμία ευθύνη φέρει για οποιαδήποτε ακύρωση οποία προκαλείται από :

·         Πόλεμο (κηρυχθέντα ή μη), εισβολή, επανάσταση, ένοπλη σύγκρουση ή ενέργεια αλλοδαπού εχθρού που σε κάθε περίπτωση εμπλέκουν ή επηρεάζουν άμεσα την Ελληνική Δημοκρατία

·         Επανάσταση, εξέγερση, στάση ή άλλη πολιτική αναταραχή, τρομοκρατική ενέργεια ή δολιοφθορά, σε κάθε περίπτωση εντός των ορίων της Ελληνικής Δημοκρατίας

·         Πυρηνική έκρηξη, μόλυνση χημική ή από ραδιενέργεια ή ιονίζουσα ακτινοβολία, εκτός της περίπτωσης κατά την οποία η πηγή ή η αιτία της έκρηξης, μόλυνσης, ακτινοβολίας ή επικίνδυνου πράγματος μεταφέρθηκε στο Ακίνητο του Αεροδρομίου

·         Απεργίες, σχολαστική τήρηση κανόνων εργασίας, επιβραδύνσεις ή και ανταπεργίες εργοδοτών, οι οποίες είναι σε κάθε περίπτωση μεγάλης έκτασης, πανεθνικές ή πολιτικές

·         Οποιαδήποτε επίδραση των στοιχείων της φύσης, περιλαμβανομένων των κεραυνών, πυρκαγιών, σεισμών, παλιρροϊκών κυμάτων, πλημμύρας, καταιγίδας, κυκλώνα, τυφώνα ή ανεμοστρόβιλου

·         Οποιονδήποτε τεχνικών προβλημάτων στις μεταφορές, κλεισίματος ή συμφόρησης αεροδρομίων, ακύρωσης ή μεταβολής των δρομολογίων από τις αεροπορικές εταιρείες, αναστολής των λειτουργιών του Αεροδρομίου και/ή των Χώρων Στάθμευσης Οχημάτων Επιβατών λόγω έκτακτης ανάγκης και λόγω οποιουδήποτε παρόμοιου γεγονότος που βρίσκεται εκτός της σφαίρας επιρροής του ΔΑΑ

·         Έκρηξη (πλην πυρηνικής έκρηξης ή έκρηξης που προκαλείται από πολεμικές ενέργειες)

·         Επιδημία ή λοιμό

1.5. Δικαίωμα του ΔΑΑ για Ακύρωση ή Παροχή Εναλλακτικού Χώρου Στάθμευσης Οχημάτων

Ο ΔΑΑ διατηρεί το δικαίωμα, σε περίπτωση που αδυνατεί για οποιονδήποτε λόγο να παράσχει υπηρεσίες στάθμευσης οχημάτων, να ακυρώσει τη σύμβαση ή να παράσχει αντίστοιχο εναλλακτικό χώρο στάθμευσης κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια. Σε αυτή την περίπτωση, ο ΔΑΑ θα καταβάλλει κάθε προσπάθεια να σας ειδοποιήσει όσο το δυνατόν νωρίτερα.

Σε περίπτωση ακύρωσης της σύμβασης από πλευράς του ΔΑΑ, ο Χρήστης δεν θα χρεωθεί για την κράτηση και ο ΔΑΑ δεν θα φέρει ουδεμία ευθύνη για οποιαδήποτε άλλα έξοδα ενδέχεται να υποστείτε ως αποτέλεσμα της παραπάνω αδυναμίας.

1.6. Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Για το σκοπό παροχής της Υπηρεσίας, τα παρακάτω δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα συλλέγονται και τίθενται σε επεξεργασία: Επώνυμο/Όνομα/διεύθυνση email/τηλ./Στοιχεία Χρέωσης και Πληρωμής καθώς και στοιχεία πινακίδας κυκλοφορίας οχήματος, όπως αναφέρονται αναλυτικά παρακάτω στην Ενότητα 3.

Η σύμβαση κράτησης θέσης στάθμευσης δεν ολοκληρώνεται αν δεν συμπληρώνονται προσηκόντως τα υποχρεωτικά πεδία.

Ο ΔΑΑ, ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας, δηλώνει ότι τηρεί και συμμορφώνεται προς το σύνολο των διατάξεων του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 σχετικά με την επεξεργασία ΔΠΧ των υποκειμένων, στο βαθμό που το πεδίο της παροχής Υπηρεσιών επηρεάζει τα ΔΠΧ των χρηστών μέσω της συλλογής, επεξεργασίας ή/και περαιτέρω μεταφοράς τους. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων του ΔΑΑ μπορείτε να βρείτε στο: https://www.aia.gr/el/privacy

Τα δεδομένα που συλλέγονται σε σχέση με την κράτηση θέσης στάθμευσης οχήματος που πραγματοποιείται, δεν χρησιμοποιούνται για κανέναν άλλο σκοπό πέραν της πλήρωσης των προϋποθέσεων για τη κατάρτιση σύμβαση κράτησης θέσης στάθμευσης.

Επεξεργασία ΔΠΧ για επιπλέον σκοπούς επεξεργασίας, όπως αυτοί περιγράφονται στην οθόνη κράτησης θέσης στάθμευσης οχήματος επιτρέπεται μόνον, όταν ο Χρήστης έχει δώσει τη ρητή συγκατάθεσή του. Σε περίπτωση που θελήσει ο Χρήστης να ανακαλέσει προηγούμενη δοθείσα συναίνεσή του, θα πρέπει να επικοινωνήσει με τον ΔΑΑ στην ηλεκτρονική διεύθυνση: privacy@aia.gr

Τα προσωπικά δεδομένα όλων των χρηστών της υπηρεσίας τίθενται σε επιπλέον επεξεργασία από τους ακόλουθους εκτελούντες την επεξεργασία εξ ονόματος του ΔΑΑ, οι οποίοι συμμορφώνονται με την ισχύουσα νομοθεσία προστασίας των προσωπικών δεδομένων κατά την επεξεργασία:

  • Η εταιρεία «DOPE STUDIO», με έδρα Μεσογείων 451, 153 43, Αγία Παρασκευή, (hello@wearedope.com) έχει αναπτύξει τεχνολογικά τον Ιστοχώρο μας και διαχειρίζεται προσωπικά δεδομένα για της εφαρμογής μας.
  • Τα δεδομένα της Ιστοσελίδας e-parking υπάγονται σε επεξεργασία από την εταιρεία Chauntry Ltd, με έδρα στην Αγγλία , New Century House, Cordwallis Street, Maidenhead, Berkshire SL6 7BE (enquire@chauntry.com), η οποία έχει αναπτύξει τεχνολογικά την Ιστοσελίδα.
  • Η εταιρεία που διαχειρίζεται τους χώρους στάθμευσης του αεροδρομίου, Cityzen Parking and Services ΑΕ, Λεωφ. Κηφισίας 294 & Tζούνα 1, 145 63 Κηφισιά (privacy@cityzen.com.gr).
  • Το σύστημα διαχείρισης των χώρων στάθμευσης του αεροδρομίου έχει αναπτυχθεί, παρέχεται και υποστηρίζεται από την εταιρεία DESIGNA, με έδρα στη Γερμανία, Verkehrsleittechnik GmbH, Faluner Weg 3, 24109 Kiel (stefan.timm@designa.com)
  • Η εταιρεία «Grammedia LTD (ContactPigeon)», με έδρα στην Αθήνα, Λ. Πεντέλης 74, 15234, Χαλάνδρι (help@contactpigeon.com) διεκπεραιώνει τις υπηρεσίες marketing ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για λογαριασμό μας και η εταιρεία «Mindshare Media Company» με έδρα στην Αθήνα, Λ. Κηφισίας 350 & Χρ. Λαδά, 15233, Χαλάνδρι, διαχειρίζεται τις διαδικτυακές διαφημιστικές καμπάνιες μας.

Τα στοιχεία των Χρηστών διατηρούνται στη βάση δεδομένων της υπηρεσίας για 5 χρόνια από την ημερομηνία υποβολής τους.

Ο ΔΑΑ λαμβάνει κάθε κατάλληλο μέτρο για τη διευκόλυνση της άσκησης των δικαιωμάτων των υποκειμένων των δεδομένων, σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων τους ήτοι του δικαιώματος πρόσβασης διόρθωσης, διαγραφής, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, μεταφοράς, καθώς και εναντίωσης και περιορισμού της επεξεργασίας. Η άσκηση οποιουδήποτε δικαιώματος ενδέχεται να επιδρά στην παροχή της Υπηρεσίας και να υπόκειται σε ισχύοντες ρυθμιστικούς περιορισμούς.

Επιπλέον, οι Χρήστες έχουν το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην αρμόδια Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ) μέσω: www.dpa.gr.

1.7. Δίκαιο - Διαφορές και Δωσιδικία

Οποιαδήποτε σύμβαση κράτησης θέσης στάθμευσης συνομολογείται ανάμεσα σε εσάς και τον ΔΑΑ, (συμβαλλόμενα μέρη), είτε μέσω της ιστοσελίδας του ΔΑΑ ( (www.aia.gr), ή μέσω τρίτων μερών (π.χ.Aegean, Olympic Air, Parkaround κλπ.) διέπεται από/και ερμηνεύεται, σύμφωνα με το δίκαιο της Ελληνικής Δημοκρατίας.

Θα καταβληθεί κάθε προσπάθεια προκειμένου οποιαδήποτε διαφορά ανακύψει ανάμεσα στα συμβαλλόμενα μέρη σύμφωνα με τη σύμβαση να επιλύεται φιλικά. Σε περίπτωση που η διαφορά δεν επιλυθεί εντός δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών παρά τις προσπάθειες που θα έχουν καταβάλει καλόπιστα τα συμβαλλόμενα μέρη, κάθε ένα από τα συμβαλλόμενα μέρη θα δύναται να παραπέμψει τη διαφορά σε διαμεσολάβηση αποστέλλοντας έγγραφη αίτηση παραπομπής σε διαμεσολάβηση («Αίτηση Παραπομπής σε Διαμεσολάβηση») προς το άλλο συμβαλλόμενο μέρος. Σε περίπτωση που τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνήσουν να συμμετάσχουν στη διαμεσολαβητική διαδικασία, η διαμεσολάβηση θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους κανόνες του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, Ακαδημίας 7, Αθήνα, Ελλάδα (τηλ. +30 210 3604815-19, www.acci.gr; info@acci.gr). Ο διαμεσολαβητής θα συμφωνηθεί μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών και εάν τα συμβαλλόμενα μέρη δεν επιτύχουν συμφωνία επί του προσώπου του διαμεσολαβητή, τότε αυτός/ή θα διοριστεί από το ανωτέρω Ελληνικό Κέντρο Διαμεσολάβησης και Διαιτησίας. Εάν τα συμβαλλόμενα μέρη καταλήξουν σε συμφωνία για την επίλυση της διαφοράς, η εν λόγω Συμφωνία θα διατυπωθεί εγγράφως και, αφού υπογραφεί από τους νόμιμους εκπροσώπους των μερών, θα δεσμεύει τα συμβαλλόμενα μέρη. Οι αμοιβές και οι δαπάνες του διαμεσολαβητή θα βαρύνουν ισόποσα τα συμβαλλόμενα μέρη.

Εάν δεν επιτευχθεί επίλυση εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από τον διορισμό του διαμεσολαβητή, τότε έκαστο των συμβαλλόμενων μερών θα έχει το δικαίωμα δια της παρούσας να υποβάλει τη διαφορά στα δικαστήρια των Αθηνών προς επίλυση, τα οποία θα έχουν αποκλειστική δικαιοδοσία να εκδικάσουν και να επιλύσουν οποιαδήποτε διαφορά, η οποία ενδεχομένως ανακύψει από ή σε σχέση με τη σύμβαση, σύμφωνα με τους νόμους της Ελληνικής Δημοκρατίας.

1.8. Διάφορες διατάξεις

Ο ΔΑΑ διατηρεί το δικαίωμα κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια να τροποποιεί ανά πάσα στιγμή οποιονδήποτε από τους παρόντες Γενικούς και Ειδικούς Όρους. Η εκάστοτε τελευταία έκδοση των Γενικών και Ειδικών Όρων θα δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του ΔΑΑ (www.aia.gr).

2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΑΘΗΝΩΝ

2.1. Χρήση των Χώρων Στάθμευσης Οχημάτων Επιβατών
2.1.1. 
     Ο ΔΑΑ και ο Διαχειριστής θέτει τους Χώρους Στάθμευσης Οχημάτων Επιβατών στη διάθεση των Χρηστών αποκλειστικά και μόνον για την στάθμευση των Οχημάτων τους. Ως εκ τούτου, εντός των Χώρων Στάθμευσης Οχημάτων Επιβατών παρέχονται από τον ΔΑΑ προς τους Χρήστες αποκλειστικά και μόνον υπηρεσίες στάθμευσης. Ο Διαχειριστής σε καμία παροχή υπηρεσίας στάθμευσης, εκτός από το Valet, δεν αναλαμβάνει από τον Χρήστη να μεταφέρει το όχημα του σε χώρο στάθμευσης και να του φυλάσσει τα κλειδιά του Οχήματός του. Σε καμία άλλη περίπτωση η διάθεση των Χώρων Στάθμευσης Οχημάτων Επιβατών δεν θα συνεπάγεται δυνατότητα επέμβασης σε Οχήματα Χρηστών είτε από το Διαχειριστή, είτε από τον ΔΑΑ.

Σε κάθε περίπτωση η διάθεση των Χώρων Στάθμευσης Οχημάτων Επιβατών δεν συνιστά οποιαδήποτε υποχρέωση, άμεση ή έμμεση, είτε του Διαχειριστή ή του ΔΑΑ περί φυλάξεως, κύριας ή παρεπόμενης των Οχημάτων, καθώς οι Χώροι Στάθμευσης Οχημάτων Επιβατών δεν αποτελούν φυλασσόμενους και υπό συνεχή επίβλεψη χώρους, είτε από τον Διαχειριστή ή από τον ΔΑΑ. Ως εκ τούτου, ο Χρήστης πριν από την απομάκρυνσή του από τον Χώρο Στάθμευσης Οχημάτων Επιβατών, θα πρέπει να βεβαιωθεί ότι:

2.1.1.1.  Το Όχημά του είναι σωστά κλειδωμένο,

2.1.1.2.  Όλα τα παράθυρα του Οχήματός του είναι ασφαλισμένα,

2.1.1.3.  Εάν το Όχημά του διαθέτει σύστημα ασφάλισης του τιμονιού ή άλλο παρόμοιο μηχανισμό ασφάλισης, συμπεριλαμβανομένου συναγερμού, αυτός έχει ενεργοποιηθεί,

2.1.1.4.  Δεν έχει παραμείνει εντός του Οχήματός του οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο ή ζώο,

2.1.1.5.  Τα προσωπικά αντικείμενα του Χρήστη είναι τοποθετημένα εντός των χώρων αποθήκευσης του Οχήματός του και δεν είναι ορατά από τρίτους.

2.2. Ζημία Οχήματος του Χρήστη, άλλου Οχήματος ή Ξένης Περιουσίας εντός των Χώρων Στάθμευσης Οχημάτων Επιβατών
2.2.1.     Εάν το Όχημα του Χρήστη υποστεί Ζημία, ενώ ευρίσκεται σταθμευμένο εντός του Χώρου Στάθμευσης Οχημάτων Επιβατών ή εάν ο Χρήστης προκαλέσει κατά την χρήση του Χώρου Στάθμευσης Οχημάτων Επιβατών οποιαδήποτε Ζημία σε άλλο Όχημα ή σε τρίτο μέρος ή στις εγκαταστάσεις του Χώρου Στάθμευσης Οχημάτων Επιβατών, οφείλει να προβεί στις ακόλουθες ενέργειες:

2.2.1.1.  Nα ενημερώσει εντός της ίδιας ημέρας οποιοδήποτε μέλος του προσωπικού του Διαχειριστή σχετικά με το συμβάν, ούτως ώστε να συμπληρωθεί εγγράφως από το προσωπικό του Διαχειριστή η σχετική αναφορά συμβάντος,

2.2.1.2.  Να ειδοποιήσει άμεσα την Αστυνομία,

2.2.1.3.  Να ειδοποιήσει το ταχύτερο δυνατό την ασφαλιστική του εταιρεία,

2.2.1.4.  Ειδικά, σε περίπτωση που ο Χρήστης προκαλέσει Ζημία στις εγκαταστάσεις των Χώρων Στάθμευσης Οχημάτων Επιβατών, στον Διαχειριστή ή τον ΔΑΑ, ο ίδιος οφείλει να αποζημιώσει πλήρως τον Διαχειριστή ή τον ΔΑΑ για την άμεση και πλήρη αποκατάσταση οποιασδήποτε τέτοιας Ζημίας. Σε περίπτωση που ο Χρήστης προκαλέσει Ζημία σε Όχημα ή περιουσιακό στοιχείο τρίτου, ο ίδιος οφείλει να αποζημιώσει πλήρως το εν λόγω τρίτο μέρος για την άμεση και πλήρη αποκατάσταση οποιασδήποτε τέτοιας Ζημίας ή τον Διαχειριστή ή τον ΔΑΑ, στην περίπτωση που ο Διαχειριστής ή ο ΔΑΑ υποχρεούνται να αποζημιώσουν το εν λόγω τρίτο μέρος.

2.3. Ασφάλεια εντός των Χώρων Στάθμευσης Οχημάτων Επιβατών

Ο Χρήστης οφείλει:

2.3.1.     Να οδηγεί προσεκτικά το Όχημά του εντός των Χώρων Στάθμευσης Οχημάτων Επιβατών και να τηρεί πλήρως τα όρια ταχύτητας,

2.3.2.     Να σταθμεύει το Όχημά του αποκλειστικά και μόνον εντός των διαγραμμισμένων θέσεων των Χώρων Στάθμευσης Οχημάτων Επιβατών και να συμμορφώνεται πλήρως με την εκάστοτε αναρτημένη, από τον Διαχειριστή, ρυθμιστική και πληροφοριακή σήμανση,

2.3.3.     Να συμμορφώνεται πλήρως με την εκάστοτε αναρτημένη, από τον Διαχειριστή, ρυθμιστική και πληροφοριακή σήμανση σχετικά με τη ρύθμιση της κυκλοφορίας, στάθμευση και διάταξη των Οχημάτων εντός των Χώρων Στάθμευσης Οχημάτων Επιβατών,

2.3.4.     Στην περίπτωση κατά την οποία ο Χρήστης συνοδεύει ανήλικα πρόσωπα, εντός των Χώρων Στάθμευσης Οχημάτων Επιβατών, οφείλει να τα έχει υπό τη συνεχή επίβλεψή του,

2.3.5.     Να καταβάλλει την πρέπουσα προσοχή και να προφυλάσσεται από τα Οχήματα που βρίσκονται εν κινήσει εντός των Χώρων Στάθμευσης Οχημάτων Επιβατών,

2.3.6.     Στην περίπτωση κατά την οποία ο Χρήστης συνοδεύει ζώα, εντός των Χώρων Στάθμευσης Οχημάτων Επιβατών, οφείλει να τα έχει δεμένα με λουρί, όταν αυτά δεν ευρίσκονται εντός του Οχήματος.

 

2.4. Εισιτήρια Στάθμευσης

2.4.1.     Για την είσοδό του σε έναν από τους Χώρους Στάθμευσης Οχημάτων Επιβατών, ο Χρήστης υποχρεούται να εκδίδει εισιτήριο από τα τερματικά εισόδου του εν λόγω χώρου. Το εισιτήριο αυτό ισχύει αποκλειστικά και μόνον για το Όχημα για το οποίο έχει εκδοθεί, το οποίο και χρησιμοποιεί για την καταβολή του αντιτίμου χρήσης του χώρου στάθμευσης, στα αυτόματα μηχανήματα πληρωμής ή στα επανδρωμένα ταμεία, και την μετέπειτα έξοδο του από αυτόν.

2.4.2.     Το εισιτήριο δεν παρέχει στο Χρήστη το δικαίωμα να καταλάβει συγκεκριμένη θέση εντός του Χώρου Στάθμευσης Οχημάτων Επιβατών, ούτε του δίδει προτεραιότητα έναντι άλλων Χρηστών. Όλα τα εισιτήρια αποτελούν ιδιοκτησία του Διαχειριστή και του ΔΑΑ. Οι Χρήστες επιλέγουν αποκλειστικά και κατά την απόλυτη διακριτική τους ευχέρεια τη θέση στάθμευσης εντός του Χώρου Στάθμευσης Οχημάτων Επιβατών.

2.4.3.     Σε περίπτωση απώλειας του εισιτηρίου, ο Διαχειριστής διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί την έκδοση εισιτηρίου αντικατάστασης μέχρις ότου ο Χρήστης προσκομίσει στον Διαχειριστή όλα τα απαραίτητα νομιμοποιητικά έγγραφα (δελτίο αστυνομικής ταυτότητας Χρήστη, άδεια κυκλοφορίας Οχήματος Χρήστη ή οποιοδήποτε άλλο αποδεικτικό στοιχείο ούτως ώστε να αποδειχθεί πλήρως η σχέση του Χρήστη με το Όχημα) για την συμπλήρωση της σχετικής αναφοράς απώλειας εισιτηρίου. Κατά την αποχώρηση του Χρήστη από τον Χώρο Στάθμευσης Οχημάτων Επιβατών, ο Διαχειριστής δεν θα ευθύνεται για οποιαδήποτε ενδεχόμενη καθυστέρηση επέλθει από τυχόν απώλεια του εισιτηρίου.

2.5. Χρεώσεις

Ο Χρήστης του Χώρου Στάθμευσης Οχημάτων Επιβατών υποχρεούται να καταβάλει στον Διαχειριστή το αντίτιμο χρήσης του χώρου στάθμευσης σύμφωνα με τον εκάστοτε αναρτημένο, στην είσοδο του Χώρου Στάθμευσης Οχημάτων Επιβατών, πίνακα χρεώσεων (τιμοκατάλογο) ή τον ισχύοντα τιμοκατάλογο ηλεκτρονικής κράτησης θέσης στάθμευσης, σύμφωνα με την Παράγραφο 3.1 της παρούσας.

2.6. Απομάκρυνση Οχημάτων που Σταθμεύουν εκτός των Διαγραμμισμένων Θέσεων
2.6.1. 
    Ο Διαχειριστής διατηρεί το δικαίωμα να απομακρύνει με ειδικό όχημα (γερανό) τα τυχόν Οχήματα, τα οποία είναι σταθμευμένα εκτός των διαγραμμισμένων θέσεων στάθμευσης και να τα μεταφέρει σε συγκεκριμένη περιοχή του Χώρου Στάθμευσης Μακράς Διάρκειας. Το κόστος απομάκρυνσης και μεταφοράς του Οχήματος, το οποίο αναγράφεται στους τιμοκαταλόγους που είναι αναρτημένοι στις εισόδους των Χώρων Στάθμευσης Οχημάτων Επιβατών, θα επιβαρύνει τον Χρήστη. Ο Χρήστης θα παραλαμβάνει το Όχημά του, εφόσον καταβάλλει στο ταμείο του χώρου στάθμευσης Μακράς Διάρκειας το κόστος απομάκρυνσης και μεταφοράς του Οχήματος, καθώς και το αντίτιμο του εν λόγω εισιτηρίου του.

2.6.2.     Ο Διαχειριστής και ο ΔΑΑ δεν θα ευθύνονται για οποιαδήποτε Ζημία επέλθει στο σταθμευμένο εκτός των διαγραμμισμένων θέσεων Όχημα κατά την απομάκρυνση και μεταφορά του.

2.7. Αντιπροσώπευση

Ο Χρήστης του Χώρου Στάθμευσης Οχημάτων Επιβατών, συμβάλλεται, από την έκδοση εισιτηρίου ή κατ’ άλλο τρόπο (την ηλεκτρονική κράτησή του σε κάποιο από τα προγράμματα χρονικής διάρκειας στάθμευσης), με τον Διαχειριστή και τον ΔΑΑ και θεωρείται ότι ενεργεί τόσο για λογαριασμό του ιδίου όσο και για λογαριασμό όλων των άλλων μερών που έχουν δικαίωμα κυριότητας, νομής ή κατοχής επί του Οχήματος.

2.8. Δραστηριότητες που Απαγορεύονται
2.8.1.
     Κανένα Όχημα δεν θα ρυμουλκείται εντός των Χώρων Στάθμευσης Οχημάτων Επιβατών ή θα εισέρχεται σε αυτόν με οποιοδήποτε άλλο τρόπο, εκτός με χρήση της δικής του μηχανικής ισχύος.

2.8.2.     Οι Χρήστες των Χώρων Στάθμευσης Οχημάτων Επιβατών απαγορεύεται να εκτελούν εργασίες, επισκευές, συντήρηση ή πλύσιμο των Οχημάτων τους κατά τη διάρκεια παραμονής τους στο χώρο στάθμευσης.

2.8.3.     Ουδεμία δραστηριότητα, που σχετίζεται με την πώληση, ενοικίαση ή άλλου είδους διάθεση του Οχήματος θα λαμβάνει χώρα εντός των Χώρων Στάθμευσης Οχημάτων Επιβατών.

2.8.4.     Απαγορεύεται αυστηρά η στάθμευση εκτός των διαγραμμισμένων θέσεων, καθώς και η παρακώλυση, από τα οχήματα, των διαδρόμων κυκλοφορίας εντός των Χώρων Στάθμευσης Οχημάτων Επιβατών. Σε αντίθετη περίπτωση ο Διαχειριστής διατηρεί το δικαίωμα εφαρμογής του όρου 2.6.1.

2.8.5.     Οι Χρήστες δεν θα προβαίνουν κατά τη χρήση των Χώρων Στάθμευσης Οχημάτων Επιβατών σε ενέργειες που ενδέχεται να διαταράξουν την εύρυθμη και ασφαλή λειτουργία ή προκαλέσουν οποιοδήποτε πρόβλημα στο Διαχειριστή ή σε οποιονδήποτε άλλο Χρήστη εντός των Χώρων Στάθμευσης Οχημάτων Επιβατών.

2.8.6.     Οι Χρήστες δεν θα εκπέμπουν ασκόπως θόρυβο ή αδικαιολογήτως καυσαέρια εντός των Χώρων Στάθμευσης Οχημάτων Επιβατών.

2.8.7.     Οι Χρήστες οφείλουν να μην αποθέτουν εντός των Χώρων Στάθμευσης Οχημάτων Επιβατών απορρίμματα κάθε είδους, παρά μόνον στα ειδικά δοχεία που προορίζονται για το σκοπό αυτό.

2.8.8.     Οι Χρήστες οφείλουν να τοποθετούν τα καροτσάκια μεταφοράς αποσκευών εντός των ειδικά διαμορφωμένων σημείων συλλογής τους, που βρίσκονται εντός των Χώρων Στάθμευσης Οχημάτων Επιβατών.

2.8.9.     Οι Χρήστες δεν θα ανεφοδιάζουν με καύσιμα τα Οχήματά τους, άλλα ούτε και θα μεταφέρουν με αυτά καύσιμα εντός των Χώρων Στάθμευσης Οχημάτων Επιβατών.

2.9. Μέγεθος Οχημάτων
Οι Χρήστες υποχρεούνται να συμμορφώνονται με την εκάστοτε αναρτημένη ρυθμιστική σήμανση του Διαχειριστή σχετικά με το ύψος, μήκος και πλάτος των οχημάτων, τα οποία επιτρέπεται να εισέλθουν στο Χώρο Στάθμευσης Οχημάτων Επιβατών.

3. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΘΕΣΗΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ

3.1. Κράτηση / Αγορά

Η κράτηση θέσεων στάθμευσης μπορεί να πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά στο διαδικτυακό χώρο (internet), είτε μέσω της ιστοσελίδας του ΔΑΑ, στη διεύθυνση www.aia.gr, είτε μέσω τρίτων μερών (π.χ. Aegean, Olympic Air, Parkaround κλπ.). Κράτηση μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο για μία θέση στάθμευσης κάθε φορά.

Κατά την πραγματοποίηση της κράτησης, ο Χρήστης θα πρέπει να ορίζει την επιθυμητή διάρκεια στάθμευσης και να επιλέξει τον χώρο στάθμευσης.

Κράτηση θέσεων στάθμευσης θα πρέπει να πραγματοποιείται το αργότερο 30 λεπτά πριν από την ημερομηνία και την ώρα κατά την οποία απαιτείται η θέση στάθμευσης.

Η κράτηση που πραγματοποιείται από τον Χρήστη, δεν είναι μεταβιβάσιμη σε τρίτο μέρος και ισχύει μόνο για τις συγκεκριμένες ημερομηνίες και ώρες, την τιμή και τον χώρο στάθμευσης που ορίζονται στην κράτησή του.

Κάθε κράτηση είναι μοναδική και ο Χρήστης μπορεί να εισέλθει και εξέλθει μια φορά από το χώρο στάθμευσης. Μετά την έξοδο του οχήματος, η κράτηση απενεργοποιείται ακόμη κι αν δεν έχει παρέλθει η ημερομηνία εξόδου που είχε δηλωθεί στην κράτηση.

Η κράτηση έχει τη δυνατότητα να υλοποιηθεί με τις ακόλουθες μεθόδους:

1.     Επιλέγοντας το πλήκτρο «Κράτηση», ο Χρήστης μπορεί να πραγματοποιήσει την κράτησή του, χωρίς καμία αποδοχή χρέωσης μέσω πιστωτικής κάρτας.

Το σύστημα ζητά από τον Χρήστη την εισαγωγή των προσωπικών του δεδομένων – όνομα, επώνυμο, τηλέφωνο επικοινωνίας και email επικοινωνίας του.

Ο Χρήστης θα πρέπει να εισάγει τα στοιχεία του οχήματος με το οποίο θα εισέλθει στους Χώρους Στάθμευσης, ήτοι τον αριθμό της πινακίδας του οχήματος.

Εφόσον ο Χρήστης αποδεχθεί την επιλογή «Συμφωνώ με τους Όρους και Προϋποθέσεις και συναινώ στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων μου για την διευθέτηση της κράτησης μου», έχει διαβάσει και συμφωνεί με τους Όρους και Προϋποθέσεις της τρέχουσας σύμβασης.

Ο Χρήστης αποδεχόμενος το επιλεγμένο πεδίο «Επιθυμώ να λαμβάνω ενημερώσεις, εμπορικές προσφορές και πληροφορίες για υπηρεσίες ή/και προϊόντα, από τον ΔΑΑ, ή/και για συνεργαζόμενες με αυτόν εταιρείες» επιτρέπει και δίνει τη συγκατάθεσή του, ώστε να του αποστέλλονται στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του, πληροφορίες αναφορικά με τους Χώρους Στάθμευσης Οχημάτων Επιβατών.

Ο χρήστης επιλέγοντας το πλήκτρο «Κράτηση» επιβεβαιώνει την κράτησή του, χωρίς καμία αποδοχή χρέωσης σε πιστωτική κάρτα και προχωρά στην επόμενη σελίδα ολοκληρώνοντας την διαδικασία κράτησης.

2.     Αν ο Χρήστης επιλέξει το πλήκτρο «Πληρωμή», μπορεί να πραγματοποιήσει την κράτησή του, με αποδοχή της αντίστοιχης χρέωσης μέσω πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας.

Το σύστημα ζητά από τον Χρήστη την εισαγωγή των προσωπικών του στοιχείων – όνομα, επώνυμο, τηλέφωνο επικοινωνίας και email επικοινωνίας του.

Ο Χρήστης στη συνέχεια, θα πρέπει να συμπληρώσει στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο τον τρόπο πληρωμής της κράτησής του, με τις ακόλουθες πληροφορίες πληρωμής όπως:

·Αριθμός Κάρτας                       (υποχρεωτικό πεδίο)

·Όνομα Κάτοχου Κάρτας            (υποχρεωτικό πεδίο)

·Κωδικός Ασφαλείας (CVV2)      (υποχρεωτικό πεδίο)

-         Το CVV2 αποτελείται από έναν αριθμό 3 ή 4 ψηφίων. Στο πίσω μέρος των περισσότερων καρτών όπως Visa, MasterCard και Diners Club, ο κωδικός αποτελείται από 3 ψηφία και εμφανίζεται στο πίσω μέρος της κάρτας. Στην περίπτωση της American Express, ο κωδικός αποτελείται από 4 ψηφία και εμφανίζεται στο μπροστινό μέρος της κάρτας (στα δεξιά).

·         Ημερομηνία λήξης κάρτας (μήνας/έτος) (υποχρεωτικό πεδίο)

Ο Χρήστης θα πρέπει να εισάγει τα στοιχεία του οχήματος με το οποίο θα εισέλθει στους Χώρους Στάθμευσης, ήτοι τον αριθμό της πινακίδας του οχήματος.

Ο Χρήστης αποδέχεται να λαμβάνει την απόδειξη συναλλαγών στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) το οποίο έχει εισάγει στα προσωπικά του δεδομένα.

Ο Χρήστης αποδέχεται ότι δεν υπάρχει δυνατότητα ακύρωσης της συναλλαγής του μέσω πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας, ένα 24ωρο πριν την έναρξη της προπληρωμένης περιόδου στάθμευσης.

Εφόσον ο Χρήστης αποδεχθεί την επιλογή «Συμφωνώ με τους Όρους και Προϋποθέσεις και συναινώ στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων μου για την διευθέτηση της κράτησης μου», έχει διαβάσει και συμφωνεί με τους Όρους και Προϋποθέσεις της τρέχουσας σύμβασης.

Ο Χρήστης αποδεχόμενος το επιλεγμένο πεδίο «Επιθυμώ να λαμβάνω ενημερώσεις, εμπορικές προσφορές και πληροφορίες για υπηρεσίες ή/και προϊόντα, από τον ΔΑΑ, ή/και για συνεργαζόμενες με αυτόν εταιρείες» επιτρέπει και δίνει τη συγκατάθεσή του, ώστε να του αποστέλλονται στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του, πληροφορίες αναφορικά με τους Χώρους Στάθμευσης Οχημάτων Επιβατών.

Επιλέγοντας το πλήκτρο «Πληρωμή» επιβεβαιώνει την κράτησή του και αποδέχεται την χρέωση της πιστωτικής/χρεωστικής του κάρτας και προχωρά στην επόμενη σελίδα ολοκληρώνοντας την διαδικασία κράτησης.

Όταν πραγματοποιείτε κράτηση θέσης στάθμευσης, είτε μέσω της ιστοσελίδας του ΔΑΑ, είτε μέσω τρίτων μερών (π.χ. Aegean, Olympic Air, Parkaround κλπ.), σας αποστέλλεται ένα Email Επιβεβαίωσης Κράτησης στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχετε δηλώσει, το οποίο περιλαμβάνει τον Αριθμό Κράτησής σας, τα προσωπικά σας στοιχεία και τα στοιχεία οχήματος, τα βασικά στοιχεία πληρωμής και έναν γραμμικό κώδικα (barcode).

Για να χρησιμοποιήσετε τον χώρο στάθμευσης στον οποίο έχετε κάνει κράτηση, επιβάλλεται να:

-       Ακολουθήσετε τις οδηγίες που περιέχονται στο Email Επιβεβαίωσης Κράτησης,

-       Χρησιμοποιήσετε το όχημα με την πινακίδα που αναφέρεται στην κράτησή σας, φροντίζοντας ώστε η πινακίδα να είναι καθαρή, χωρίς φθορές και να μην αποκρύπτεται με οποιονδήποτε τρόπο,

-       Εκτυπώσετε το Email Επιβεβαίωσης Κράτησης με το γραμμικό κώδικα (barcode) και να το έχετε μαζί σας προς αναγνώριση στον χώρο στάθμευσης.

Όταν βρεθείτε στον χώρο στάθμευσης στον οποίο έχετε κάνει κράτηση θέσης στάθμευσης, θα πρέπει να ακολουθήσετε την εξής διαδικασία:

Κατά την είσοδό σας:

-          Το όχημά σας αναγνωρίζεται αυτόματα στην είσοδο, εφόσον χρησιμοποιήσετε το όχημα με τον αριθμό κυκλοφορίας που έχετε δηλώσει στην κράτησή σας. (ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην πατήσετε το κουμπί έκδοσης εισιτηρίου!).

Εναλλακτικά δείχνετε το γραμμικό κώδικα (barcode), ο οποίος αναγράφεται στο email που έχετε λάβει με την Επιβεβαίωση της Κράτησής σας, στο σχετικό αναγνώστη (bar code reader) της μονάδας ελέγχου εισόδου.

-          Παίρνετε το εισιτήριο που εκδίδεται αυτόματα.

-          Παρακαλείσθε να διατηρείτε το εισιτήριό σας καθ’ όλη τη χρονική διάρκεια που το όχημά σας παραμένει στο χώρο στάθμευσης του Αεροδρομίου.

Κατά την έξοδό σας:

-           Αν δεν έχετε προπληρώσει την θέση στάθμευσης, προτού μεταβείτε στο όχημα σας, πηγαίνετε με το εισιτήριο σας σε ένα από τα αυτόματα μηχανήματα πληρωμής που βρίσκονται στον χώρο στάθμευσης και πληρώνετε το αντίτιμο του χρόνου στάθμευσης. Έχετε τη δυνατότητα να πληρώσετε με μετρητά ή με τη χρήση πιστωτικής κάρτας.

Οδηγείτε έως το σημείο εξόδου από το χώρο στάθμευσης, έχοντας μαζί σας το εισιτήριο, το οποίο έχετε πληρώσει. Εισάγετε το εισιτήριο στη μονάδα ελέγχου εξόδου ώστε να σηκωθεί η μπάρα και να εξέλθετε.

-         Αν έχετε προπληρώσει την θέση στάθμευσης, επιβιβάζεστε στο όχημα σας, και οδηγείτε έως το σημείο εξόδου από το χώρο στάθμευσης, έχοντας μαζί σας το εισιτήριο, το οποίο σας έχει εκδοθεί αυτόματα κατά την είσοδό σας. Εισάγετε το εισιτήριο στη μονάδα ελέγχου εξόδου, ώστε να σηκωθεί η μπάρα και να εξέλθετε.

Εάν έχετε επιλέξει να προβείτε σε κράτηση θέσης στάθμευσης χωρίς να έχετε προπληρώσει, θα πληρώσετε για την υπηρεσία κράτησης θέσης στάθμευσης στα αυτόματα μηχανήματα πληρωμής που βρίσκονται στο χώρο στάθμευσης οχημάτων, ανάλογα με την πραγματική διάρκεια στάθμευσης του οχήματός σας, σύμφωνα με τον ισχύοντα τιμοκατάλογο κράτησης θέσης στάθμευσης. Συγκεκριμένα:

i)            Σε περίπτωση που η Διάρκεια Στάθμευσης του οχήματός σας είναι ίδια ακριβώς με εκείνη που ορίζεται στο Email Επιβεβαίωσης Κράτησης που έχετε λάβει, θα χρεωθείτε το αντίτιμο κράτησης που ορίζεται στο email Επιβεβαίωσης της Κράτησής σας.

ii)          Σε περίπτωση που η Διάρκεια Στάθμευσης του οχήματός σας υπερβαίνει τη διάρκεια που ορίζεται στο Email Επιβεβαίωσης Κράτησης που έχετε λάβει (μεγαλύτερη διάρκεια παραμονής), θα χρεωθείτε το ανάλογο αντίτιμο για τον επιπλέον χρόνο στάθμευσης, σύμφωνα με τον ισχύοντα τιμοκατάλογο κράτησης θέσης στάθμευσης.

iii)          Σε περίπτωση που η Διάρκεια Στάθμευσης του οχήματός σας είναι μικρότερη από τη διάρκεια που ορίζεται στο Email Επιβεβαίωσης Κράτησης που έχετε λάβει (μικρότερη διάρκεια παραμονής), θα χρεωθείτε το ανάλογο αντίτιμο για την πραγματική διάρκεια στάθμευσης του οχήματος σας, σύμφωνα με τον ισχύοντα τιμοκατάλογο κράτησης θέσης στάθμευσης.

iv)          Σε περίπτωση που δεν χρησιμοποιήσετε το χώρο στάθμευσης (nonshow), δεν θα χρεωθείτε.

Εάν έχετε επιλέξει να προβείτε σε προπληρωμένη κράτηση θέσης στάθμευσης μέσω της πιστωτικής κάρτας σας, το αντίτιμο της χρέωσης έχει υπολογιστεί ανάλογα με την πραγματική διάρκεια στάθμευσης του οχήματός σας, σύμφωνα με τον ισχύοντα τιμοκατάλογο κράτησης θέσης στάθμευσης. Συγκεκριμένα:

i)         Σε περίπτωση που η Διάρκεια Στάθμευσης του οχήματός σας είναι ίδια ακριβώς με εκείνη που ορίζεται στο Email Επιβεβαίωσης Κράτησης που έχετε λάβει, δεν υπάρχει καμία επιπλέον επιβάρυνση από το προπληρωμένο αντίτιμο κράτησης που ορίζεται στο email Επιβεβαίωσης της Κράτησής σας.

ii)        Σε περίπτωση που η Διάρκεια Στάθμευσης του οχήματός σας υπερβαίνει τη διάρκεια που ορίζεται στο Email Επιβεβαίωσης Κράτησης που έχετε λάβει (μεγαλύτερη διάρκεια παραμονής), η χρέωση προσαρμόζεται στα 5,00€/ημέρα για τους χώρους στάθμευσης Μακράς Διάρκειας και Economy, 10,00€/ημέρα για τους χώρους στάθμευσης Μικρής Διάρκειας 1 και 2 και 10,00€/ημέρα για το Valet.

iii)       Σε περίπτωση που η Διάρκεια Στάθμευσης του οχήματός σας είναι μικρότερη από τη διάρκεια που ορίζεται στο Email Επιβεβαίωσης Κράτησης που έχετε λάβει (μικρότερη διάρκεια παραμονής), η χρέωσή σας δεν θα τροποποιηθεί, θα παραμείνει ίδια με το προπληρωμένο αντίτιμο κράτησης που ορίζεται στο Email Επιβεβαίωσης της Κράτησής σας.

iv)       Σε περίπτωση που δεν χρησιμοποιήσετε τον χώρο στάθμευσης, δεν θα υπάρχει δυνατότητα ακύρωσης της προπληρωμένης κράτησης.

Σε περίπτωση εκπτωτικού κουπονιού, ο Χρήστης μπορεί να χρησιμοποιήσει μόνο ένα εκπτωτικό κουπόνι ανά κράτηση και να λάβει την έκπτωση που αναλογεί. Τα εκπτωτικά κουπόνια δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν αθροιστικά. Πολλαπλές διαδοχικές κρατήσεις με χρήση εκπτωτικών κουπονιών δεν μπορούν να συνδυαστούν ώστε να καλύψουν μία ολοκληρωμένη κράτηση. Κάθε κράτηση είναι μοναδική και ο Χρήστης μπορεί να εισέλθει και να εξέλθει μια φορά από το χώρο στάθμευσης. Μετά την έξοδο του οχήματος η κράτηση απενεργοποιείται ακόμη κι αν δεν έχει παρέλθει η ημερομηνία εξόδου που είχε δηλωθεί στην κράτηση.

Σε περίπτωση που έχετε ερωτήσεις και απορίες σχετικά με την πληρωμή, μπορείτε να τις υποβάλετε γραπτώς στη διεύθυνση info.parking@aia.gr (χρόνος απόκρισης εντός μίας εργάσιμης ημέρας).

3.2. Ακυρώσεις ή Αλλαγές Κρατήσεων Θέσης Στάθμευσης

Η κράτησή σας ή μέρος αυτής μπορεί να ακυρωθεί ή να τροποποιηθεί μέσα από την ιστοσελίδα του ΔΑΑ, στην ενότητα «Διαχείριση της Κράτησής Μου». Για να έχετε πρόσβαση στη συγκεκριμένη κράτηση, θα χρειαστείτε τον μοναδικό Αριθμό Κράτησης που σας έχει δοθεί και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που χρησιμοποιήσατε για να πραγματοποιήσετε την κράτησή σας. Ο ΔΑΑ θα πρέπει να ειδοποιηθεί για τις ζητούμενες αλλαγές τουλάχιστον 24 ώρες πριν από την ώρα έναρξης και την ημερομηνία που έχετε δηλώσει για τη Διάρκεια Στάθμευσης του Οχήματός σας.

Τροποποίηση της Διάρκειας Στάθμευσης για την οποία έχετε κάνει κράτηση μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο εάν υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις στάθμευσης για ολόκληρο το χρονικό διάστημα κατά το οποίο επιθυμείτε να σταθμεύσετε το Όχημά σας. Σε περίπτωση παράτασης ηλεκτρονικής κράτησης, η κράτησή σας θα αντιμετωπίζεται ως νέα κράτηση. Οι τιμές χρέωσης για τη νέα κράτηση θα βασίζονται στις θέσεις και τα προϊόντα που υπάρχουν διαθέσιμα τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή και ενδέχεται να διαφέρουν από τις τιμές που παρέχονταν κατά την πραγματοποίηση της αρχικής σας κράτησης. Συγκεκριμένα, ένας Χρήστης ο οποίος έχει πραγματοποιήσει ηλεκτρονική κράτηση με συγκεκριμένη τιμή και στη συνέχεια επιθυμεί να τροποποιήσει τη διάρκεια της εν λόγω κράτησης, ενδέχεται με τη νέα κράτηση να λάβει διαφορετική προσφορά από την αρχική τιμή που του είχε δοθεί.

Δεν υφίσταται επιπλέον χρέωση για την διαδικασία τροποποίησης ή ακύρωσης ηλεκτρονικής κράτησης.

Σε περίπτωση ακύρωσης ή αλλαγής της μη προπληρωμένης κράτησής σας, επίσημη ειδοποίηση σχετικά με την εν λόγω ακύρωση ή αλλαγή αποστέλλεται στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που δηλώσατε κατά τη διαδικασία της κράτησης.

Σε περίπτωση ακύρωσης ή αλλαγής της προπληρωμένης κράτησής σας, επίσημη ειδοποίηση σχετικά με την εν λόγω ακύρωση ή αλλαγή, καθώς και η απόδειξη συναλλαγών/απόδειξη επιστροφής αποστέλλονται στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που δηλώσατε κατά τη διαδικασία της κράτησης.

Σε περίπτωση παράτασης του οχήματος που έχει ήδη εισέλθει στο χώρο, η κράτηση δε μπορεί να τροποποιηθεί, ούτε να μπορεί να συνδυαστεί με νέα συμπληρωματική κράτηση. Όταν επιστρέψετε από το ταξίδι σας θα πληρώσετε την επιπλέον χρέωση στα αυτόματα ταμεία πληρωμής.

4. ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΡΩΝ

4.1. Μεταβολή των Γενικών και Ειδικών Όρων
Ο ΔΑΑ και ο Διαχειριστής διατηρούν το δικαίωμα να τροποποιούν οποτεδήποτε τους Γενικούς & Ειδικούς Όρους, οι οποίοι και θα αναρτώνται στις εισόδους των Χώρων Στάθμευσης Οχημάτων Επιβατών.

4.2. Εξαιρέσεις
Κάθε εξαίρεση ή περιορισμός της ευθύνης του Διαχειριστή ή του ΔΑΑ ισχύει και για τους υπαλλήλους, εντολοδόχους και εκπροσώπους αυτών.

4.3. Αποδοχή των Γενικών και Ειδικών Όρων
Οι Χρήστες των Χώρων Στάθμευσης Οχημάτων Επιβατών υποχρεούνται να συμμορφώνονται απόλυτα με τους Γενικούς και Ειδικούς Όρους, όπως αυτοί αναρτώνται προ των εισόδων των Χώρων Στάθμευσης Οχημάτων Επιβατών, τους οποίους οι Χρήστες δια της εισόδου τους στους Χώρους Στάθμευσης Οχημάτων Επιβατών και χρήσης αυτών αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα.

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ
ΜΙΚΡΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (1 & 2) ΜΑΚΡΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ VALET PARKING
ΔΙΑΡΚΕΙΑΚΟΣΤΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΚΟΣΤΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΚΟΣΤΟΣ
Έως 20 λεπτά ΔΩΡΕΑΝ
Έως 60 λεπτά 6,00 €
1-2 ώρες 10,00 €
2-4 ώρες 12,00 €
4-5 ώρες 16,00 €
5-6 ώρες 18,00 €
6-24 ώρες 25,00 €
Δωρεάν στάθμευση για 20’. Ισχύει για έως 2 εισόδους την ημέρα σε όλους τους χώρους στάθμευσης συνολικά. ΔΩΡΕΑΝ
Κάθε επιπλέον ημέρα ή τμήμα αυτής 25,00 €
Έως 20 λεπτά ΔΩΡΕΑΝ
Έως 60 λεπτά 6,00 €
1-2 ώρες 10,00 €
2-4 ώρες 12,00 €
4-24 ώρες 13,00 €
1-2 ημέρες 26,00 €
2-3 ημέρες 39,00 €
3-4 ημέρες 50,00 €
4-5 ημέρες 50,00 €
5-6 ημέρες 50,00 €
6-7 ημέρες 50,00 €
Κάθε επιπλέον ημέρα ή τμήμα αυτής 5,00 €
Δωρεάν στάθμευση για 20’. Ισχύει για έως 2 εισόδους την ημέρα σε όλους τους χώρους στάθμευσης συνολικά. ΔΩΡΕΑΝ
0-5 ώρες 25,00 €
5-24 ώρες 55,00 €
Μέχρι 2 ημέρες 75,00 €
Μέχρι 3 ημέρες 90,00 €
Μέχρι 4 ημέρες 105,00 €
Κάθε επιπλέον ημέρα ή τμήμα αυτής 10,00 €
×