ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002
2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002
2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

Θετικός Οικονομικός Απολογισμός για το 2017

Tο 2017 υπήρξε μια θετική χρονιά για τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών, καθώς η επιβατική κίνηση έφθασε τους 21,74 εκατομμύρια επιβάτες, υπερβαίνοντας τα επίπεδα του προηγούμενου έτους κατά 1,7 εκατομμύρια επιβάτες και σημειώνοντας αύξηση 8,6%. Το αποτέλεσμα αυτό οφείλεται κυρίως στη δυναμική άνοδο της διεθνούς κίνησης (+1,5 εκατ. επιβάτες ή +12%), ενώ η κίνηση εσωτερικού σημείωσε μικρή άνοδο (+2%), κυρίως λόγω της μειωμένης προσφοράς θέσεων κατά τη χειμερινή περίοδο.

Το 2017 ήταν ένα αποδοτικό έτος και από πλευράς οικονομικών αποτελεσμάτων. Η αύξηση της λειτουργικής απόδοσης αντιστάθμισε πλήρως την αύξηση στη διάρθρωση του κόστους λόγω της ανόδου της κίνησης και άλλων οικονομικών υποχρεώσεων της Εταιρείας Αεροδρομίου που απορρέουν από τη Σύμβαση Ανάπτυξης Αεροδρομίου (ΣΑΑ). Το 2017, ο ΔΑΑ κατέγραψε κέρδη προ φόρων (PBT) ύψους €199,8 εκατ. Ενόψει της αναμενομένης υποχρέωσης του ΔΑΑ να καταβάλει το τίμημα για την επέκταση της περιόδου παραχώρησης (με τη θέση σε ισχύ της Σύμβασης Επέκτασης της Σύμβασης Ανάπτυξης Αεροδρομίου) η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων αποφάσισε τη μη διανομή μερίσματος.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2017
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
(σε εκατομμύρια Ευρώ)
  2017 2016 Διαφορά   %
Λειτουργικά Έσοδα & ΤΕΑΑ 454,9 432,2 5,3%
Κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 284,5 271,9 4,6%
Κέρδη προ φόρων (PBT) 199,8 189,1 5,7%
 
 
2017 2016 2015
ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ