Athens International Airport - Η Εταιρεία αεροδρομίου
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ

Η εταιρεία Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών Α.Ε. (ΔΑΑ) ιδρύθηκε το 1996, μέσω της σύμπραξης Δημοσίου και Ιδιωτικού τομέα. Η Σύμβαση Ανάπτυξης Αεροδρομίου (ΣΑΑ), που κυρώθηκε από τον ελληνικό Νόμο 2338/95, και μεταγενέστερα δυνάμει του Ν. 4594/2019 προβλέπει την πεντηκονταετή εκχώρηση της επικαρπίας, δηλαδή το αποκλειστικό δικαίωμα κατοχής και χρήσης του ακινήτου για τη «μελέτη, χρηματοδότηση, κατασκευή, ολοκλήρωση, θέση σε λειτουργία, συντήρηση, λειτουργία, διοίκηση και ανάπτυξη του αεροδρομίου». 

Πρόκειται για μία πρωτοπόρο συνεργασία Δημοσίου και Ιδιωτικού τομέα καθώς είναι το πρώτο αεροδρόμιο σημαντικού μεγέθους σε διεθνή κλίμακα, που κατασκευάστηκε με τη συμμετοχή ιδιωτών από μηδενική βάση. Το κόστος της κατασκευής του αεροδρομίου προήλθε κυρίως από τραπεζικό δανεισμό - η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων υπήρξε ο κύριος χρηματοδότης - ενώ το υπόλοιπο ποσό καλύφθηκε από ιδιωτικά μετοχικά κεφάλαια, καθώς και από επιχορηγήσεις του Ελληνικού Δημοσίου και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Συνοχής.

Με εταιρικό στόχο τη δημιουργία υψηλής αξίας για το σύνολο των συμμετόχων του, προσφέροντας υπηρεσίες με άριστη σχέση τιμής - ποιότητας, ο ΔΑΑ ακολουθεί συγκεκριμένη αναπτυξιακή στρατηγική τόσο στο τμήμα των αεροναυτιλιακών όσο και των μη αεροναυτιλιακών δραστηριοτήτων του. Προσφέροντας ένα από τα πιο καινοτόμα και ολοκληρωμένα προγράμματα κινήτρων προς τις αεροπορικές εταιρείες διεθνώς, ο ΔΑΑ διασφαλίζει τη βιωσιμότητα και την περαιτέρω ανάπτυξη της εγχώριας και της διεθνούς κίνησης, σε στενή συνεργασία με το σύνολο των αεροπορικών εταιρειών (διεθνείς ή εταιρείες βάσης, παραδοσιακές ή χαμηλού κόστους) ενώ παράλληλα προωθεί στρατηγικά τον «προορισμό Αθήνα» μέσα από ένα ευρύ πλέγμα συνεργασιών και πρωτοβουλιών. Σε ό,τι αφορά το μη αεροναυτιλιακό σκέλος, ο ΔΑΑ έχει αναπτύξει εκτενή εμπορική δραστηριότητα, προσφέροντας στον κεντρικό αεροσταθμό προϊόντα και υπηρεσίες υψηλού επιπέδου για τον καταναλωτή, ενώ παράλληλα, η εταιρεία αεροδρομίου αναπτύσσει έντονη δραστηριότητα σε τομείς όπως η ανάπτυξη της ακίνητης περιουσίας της, η ανάπτυξη και η εμπορική αξιοποίηση συστημάτων πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών, εξάγοντας παράλληλα την πολυσχιδή και πρωτοποριακή τεχνογνωσία της σε διεθνές επίπεδο.

Παρατίθενται συνοπτικά τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα του ΔΑΑ:

  • 24ωρη απρόσκοπτη πρόσβαση σε δύο ανεξάρτητους παράλληλους διαδρόμους
  • Μεγάλη χωρητικότητα - Έλλειψη καθυστερήσεων σε αέρα και έδαφος
  • Προηγμένη τεχνολογία και εξοπλισμός
  • Υψηλά πρότυπα ασφάλειας και προστασίας
  • Αποτελεσματικές υπηρεσίες μετεπιβίβασης (transfer) προσφέροντας άνετη και ευχάριστη εμπειρία στους επιβάτες
  • Προηγμένες Εγκαταστάσεις Εμπορευμάτων: τέσσερις εμπορευματικοί σταθμοί λειτουργούν σε 24ωρη βάση
  • Ευκαιρίες για νέα δρομολόγια και επιπλέον συχνότητες
  • Ελκυστικά προγράμματα κινήτρων προς τις αεροπορικές εταιρείες

Ως υπεύθυνη εταιρεία, ο ΔΑΑ εφαρμόζει μία ισορροπημένη πολιτική που εστιάζει στο ευρύ πλέγμα των συμμετόχων του, σε απόλυτη συμφωνία με τα διεθνή ισχύοντα πρότυπα και βέλτιστες πρακτικές. Η εταιρική κοινωνική ευθύνη του ΔΑΑ προσδιορίζεται στους τομείς του Διαχειριστή Αεροδρομίου, Υπεύθυνου Εταιρικού Πολίτη, Περιβαλλοντικά Υπεύθυνου Πολίτη καθώς και Υπεύθυνου Εργοδότη.

Με όχημα τις υψηλού επιπέδου υπηρεσίες που προσφέρει, Ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών είναι κάτοχος σημαντικότατου αριθμού διεθνών διακρίσεων και βραβείων. Σήμερα, στην περιοχή του αεροδρομίου, δραστηριοποιείται μία μοναδική επιχειρηματική οντότητα οικονομικής και κοινωνικής δραστηριότητας για ολόκληρη την Αττική. Περισσότεροι από 16.000 εργαζόμενοι απασχολούνται στην ευρύτερη αεροδρομιακή κοινότητα σε περίπου 300 επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο χώρο του αεροδρομίου, καθιστώντας έτσι το Ελευθέριος Βενιζέλος έναν από τους μεγαλύτερους μοχλούς απασχόλησης στην Ελλάδα και ένα σημαντικό παραγωγικό κεφάλαιο σε τοπική και εθνική κλίμακα. Από το 2016, ο ΔΑΑ είναι το πρώτο αεροδρόμιο με Ουδέτερο Ισοζύγιο Άνθρακα στην Ελλάδα, ενώ από το 2019 η Εταιρεία Αεροδρομίου έχει αναλάβει με την πρωτοβουλία  «Route 2025» τη δέσμευση για την επίτευξη μηδενικού αποτυπώματος άνθρακα (NetZero Carbon) μέχρι το 2025, πολύ πριν από το στόχο του 2050 που  έχει ανακοινωθεί ως στόχος από τo Διεθνές Συμβούλιο Αεροδρομίων της Ευρώπης (ACI EUROPE).

Ως αποτέλεσμα, ο ΔΑΑ έχει επιτύχει να καταγράψει υγιή οικονομικά αποτελέσματα από την έναρξη λειτουργίας του το 2001, δημιουργώντας οικονομική και όχι μόνο, αξία για το σύνολο των συμμετόχων του,  προστατεύοντα παράλληλα τις οικονομικές επιδόσεις του, χωρίς να θέτει υπό αμφισβήτηση την υψηλή ποιότητα των υπηρεσιών, ούτε την ασφάλεια των αεροδρομιακών επιχειρήσεων. Στο πλαίσιο αυτό, ο ΔΑΑ συνεχίζει να δημιουργεί πρόσθετη αξία και για την εθνική οικονομία, παραμένοντας ένα σημαντικό κεφάλαιο με θετικές μελλοντικές προοπτικές.