ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ & ΦΩΤΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ

Παρέχεται ειδική υπηρεσία που εξασφαλίζει, διευκολύνει και συντονίζει τις φωτογραφίσεις και τις κινηματογραφήσεις εμπορικού χαρακτήρα. Η υπηρεσία υπόκειται σε χρεώσεις.

Contact Filming - Photo Sessions
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Επικοινωνία & Μάρκετινγκ
Βίρνα Δελχανίδου
Tηλ.: (+30) 210 3537209
Κινητο: (+30) 6947773200
Fax: (+30) 210 3539773
Email: delchanidouv@aia.gr