ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ / ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ / ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ / ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ