Athens International Airport - Ενημέρωση Πιστοληπτικού Ελέγχου Συνεργατών
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ

Η παρούσα Δήλωση αφορά στην επεξεργασία προσωπικών δεδομένων φυσικών προσώπων υπό την ιδιότητα τους ως κυρίων ατομικών και μονοπρόσωπων νομικών προσώπων, μετόχων ή εταίρων νομικών προσώπων, εμπορικών προσωπικών εταιριών και ατομικών προσωπικών εταιριών που συνεργάζονται ή πρόκειται να συνεργαστούν με την εταιρεία Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών Α.Ε. (ΔΑΑ). Ο ΔΑΑ αναγνωρίζει και σέβεται τη σημασία της ιδιωτικότητας των δεδομένων και δεσμεύεται για τη διαθεσιμότητα, ακεραιότητα και εμπιστευτικότητα τους για όλη την χρονική περίοδο που τα διατηρεί. Με τη παρούσα Δήλωση παρέχονται χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με τον σκοπό και τα μέσα με τα οποία ο ΔΑΑ επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα και περιγράφονται τα δικαιώματά των φυσικών προσώπων σχετικά με την εν λόγω επεξεργασία, σε συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία.

 1. Υπεύθυνος Επεξεργασίας:  Η εταιρεία «Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών Α.Ε.», ως Διαχειριστής Αεροδρομίου που εδρεύει στο Κτήριο Διοίκησης (17), στα Σπάτα Αττικής, Τ.Κ. 190 19, φέρει όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που αποδίδονται στην ιδιότητα του Υπευθύνου Επεξεργασίας δυνάμει του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 2016/679.
 2. Επικοινωνία με τον ορισμένο διαχειριστή των δεδομένων της εν λόγω δραστηριότητας:
  κ. Ν. Καλύβα στο e-mail: KalyvasN@aia.gr
 3. Επικοινωνία με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων του ΔΑΑ:
  α)    Mέσω της επίσημης ιστοσελίδας του ΔΑΑ: https://www.aia.gr/el/privacy
  β)    Μέσω e-mailστην ακόλουθη διεύθυνση: privacy@aia.gr
  γ)    Μέσω αλληλογραφίας στην ακόλουθη ταχυδρομική διεύθυνση:
  Διευθυντής Προστασίας Δεδομένων & Συμμόρφωσης, Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών Α.Ε.
  Κτήριο Διοίκησης (17),
  190 19 Σπάτα, Αττική
 4. Είδη προσωπικών δεδομένων που τίθενται σε επεξεργασία: Στοιχεία αναγνώρισης των νόμιμων εκπροσώπων και μετόχων κεφαλαιουχικών εταιρειών και εταίρων εμπορικών προσωπικών εταιριών και ατομικών εταιρειών, ημερομηνία γεννήσεως και στοιχεία τόπου διαμονής εταίρων κεφαλαιουχικών εταιρειών και εταίρων εμπορικών προσωπικών εταιριών ατομικών εταιρειών.
 5. Νομική βάση και σκοπός επεξεργασίας: Η ικανοποίηση του έννομου συμφέροντος του Υπευθύνου Επεξεργασίας που συνίσταται στην άσκηση του δικαιώματος οικονομικής ελευθερίας που εξασφαλίζει την εμπορική πίστη, αξιοπιστία και ασφάλεια των συναλλαγών. Η ικανοποίηση του εν λόγω συμφέροντος επιτυγχάνεται με την πρόσβαση σε ορθές και επίκαιρες πληροφορίες σχετικά με την πιστοληπτική και εν γένει οικονομική κατάσταση ενεργών και πιθανών νέων συνεργατών του ΔΑΑ. Η ελαχιστοποίηση των κινδύνων από συμβάσεις με αφερέγγυους πελάτες και εν γένει από τη δημιουργία επισφαλών απαιτήσεων αποτελεί βάση για την προστασία της εμπορικής πίστης και την εξυγίανση των οικονομικών συναλλαγών.
 6. Εκτέλεση επεξεργασίας από τρίτα μέρη: Η επεξεργασία πραγματοποιείται νόμιμα, από επαγγελματικούς φορείς με τους οποίους ο ΔΑΑ συνάπτει συμβάσεις παροχής υπηρεσιών για τη συλλογή και ανάλυση στοιχείων που αφορούν στην οικονομική συμπεριφορά και επίδοση ενεργών και πιθανών νέων συνεργατών του ΔΑΑ, διασφαλίζοντας ότι από τη συγκεκριμένη διαδικασία προστατεύονται τα δεδομένα και δε θίγονται τα συμφέροντα των υποκειμένων που εμπλέκονται στα υπό αξιολόγηση νομικά πρόσωπα.
 7. Περίοδος διατήρησης: Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται διατηρούνται σε ασφαλές ηλεκτρονικό αρχείο του ΔΑΑ για όσο διάστημα απαιτείται για την αναγνώριση, άσκηση ή προάσπιση κάθε νόμιμου δικαιώματος του.
 8. Δικαιώματά στην πρόσβαση και διαχείριση των προσωπικών δεδομένων: Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για τη νόμιμη επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, παρέχονται στα υποκείμενα των δεδομένων δικαιώματα αιτήματος πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, περιορισμού, εναντίωσης της επεξεργασίας και φορητότητας των δεδομένων αυτών. Η άσκηση οποιουδήποτε δικαιώματος μπορεί να υπόκειται σε ισχύοντες ρυθμιστικούς περιορισμούς.  Κάθε αίτημα θα πρέπει να υποβάλλεται στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων του ΔΑΑ.
 9. Δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην αρμόδια Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ): Τα υποκείμενα των δεδομένων μπορούν να υποβάλουν καταγγελία στην ΑΠΔΠΧ, μέσω της ιστοσελίδας www.dpa.gr, εφόσον θεωρούν ότι η επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων από τον ΔΑΑ ασκείται με τρόπο που παραβαίνει τον Κανονισμό ΕΕ 2016/679 και το Ν. 4624/2019.