Athens International Airport - ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ

Η παρούσα πληροφόρηση αφορά στην επεξεργασία εταιρικών δεδομένων οργανισμών υπό την ιδιότητά τους ως μελλοντικών ή υφιστάμενων συνεργατών (προμηθευτών, εργολάβων και πελατών) της Εταιρείας Διεθνής  Αερολιμένας Αθηνών Α.Ε.

Η Εταιρεία διενεργεί αξιολόγηση εμπορικών και οικονομικών δεδομένων, πληροφοριών εταιρικών συναλλαγών και πιστοληπτικής συμπεριφοράς. Η αξιολόγηση είναι απαραίτητη για την ικανοποίηση του έννομου συμφέροντος της Εταιρείας που συνίσταται στην άσκηση του δικαιώματος οικονομικής ελευθερίας που εξασφαλίζει την εμπορική πίστη, αξιοπιστία και ασφάλεια των συναλλαγών. Η ικανοποίηση του εν λόγω συμφέροντος επιτυγχάνεται με την πρόσβαση σε ορθές και επίκαιρες πληροφορίες σχετικά με την πιστοληπτική και εν γένει οικονομική κατάσταση υφιστάμενων και μελλοντικών συνεργατών της Εταιρείας. Η ελαχιστοποίηση των κινδύνων από συμβάσεις με αφερέγγυους συνεργάτες και εν γένει από τη δημιουργία επισφαλών απαιτήσεων αποτελεί βάση για την προστασία της εμπορικής πίστης και την εξυγίανση των οικονομικών συναλλαγών.

Η Εταιρεία αναγνωρίζει και σέβεται τη σημασία της ακεραιότητας και της εμπιστευτικότητας των επιχειρηματικών πληροφοριών και δεσμεύεται για την εφαρμογή οργανωτικών και τεχνικών μέτρων ασφάλειας για ολόκληρη την περίοδο που οι πληροφορίες αυτές υποβάλλονται σε επεξεργασία.

Οι πληροφορίες διατηρούνται για όσο διάστημα απαιτείται για την αναγνώριση, άσκηση ή υπεράσπιση οποιοδήποτε έννομου δικαιώματος αυτής.

ΔΗΛΩΣΗ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Η παρούσα Δήλωση αφορά στην επεξεργασία προσωπικών δεδομένων φυσικών προσώπων υπό την ιδιότητα τους ως εκπρόσωποι ατομικών επιχειρήσεων που συνεργάζονται ή πρόκειται να συνεργαστούν με την Εταιρεία Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών Α.Ε.

 1. Υπεύθυνος Επεξεργασίας: Η Εταιρεία "Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών Α.Ε." που εδρεύει στο Κτήριο Διοίκησης (17), στα Σπάτα Αττικής, Τ.Κ. 190 19, φέρει όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που αποδίδονται στην ιδιότητα του Υπεύθυνου Επεξεργασίας δυνάμει της νομοθεσίας.
  Εκπρόσωπος Εταιρείας: Τομεάρχης, Πιστωτικού Ελέγχου & Διαχείρισης Εισπράξεων,
                                          τηλ. +30210 3536457 / e-mail: KalyvasN@aia.gr
 2. Επικοινωνία με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων:
  α. Μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του ΔΑΑ:  https://www.aia.gr/privacy
  β. Μέσω email στην ακόλουθη διεύθυνση: privacy@aia.gr
  γ. Μέσω αλληλογραφίας στην ακόλουθη ταχυδρομική διεύθυνση:
      Διευθυντής Προστασίας Δεδομένων & Συμμόρφωσης
      Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών A.Ε.
      Κτήριο Διοίκησης (17) 
     190 19 Σπάτα, Αττική
 3. Νομική βάση και σκοπός επεξεργασίας: Η ικανοποίηση του έννομου συμφέροντος του Υπευθύνου Επεξεργασίας που συνίσταται στην άσκηση του δικαιώματος οικονομικής ελευθερίας που εξασφαλίζει την εμπορική πίστη, αξιοπιστία και ασφάλεια των συναλλαγών. Η ικανοποίηση του εν λόγω συμφέροντος επιτυγχάνεται με την πρόσβαση σε ορθές και επίκαιρες πληροφορίες σχετικά με την πιστοληπτική και εν γένει οικονομική κατάσταση ενεργών και πιθανών νέων συνεργατών της Εταιρείας. Η ελαχιστοποίηση των κινδύνων από συμβάσεις με αφερέγγυους πελάτες και εν γένει από τη δημιουργία επισφαλών απαιτήσεων αποτελεί βάση για την προστασία της εμπορικής πίστης και την εξυγίανση των οικονομικών συναλλαγών.
 4. Κατηγορίες φυσικών προσώπων και προσωπικών δεδομένων: Η επεξεργασία αφορά σε εκπροσώπους ατομικών επιχειρήσεων και στην αξιολόγηση του φορολογικού εντύπου (Ε3) που δηλώνει οικονομικές πληροφορίες που προκύπτουν από επιχειρηματικές δραστηριότητες.
 5. Ασφάλεια της επεξεργασίας: Η Εταιρεία εφαρμόζει οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για τη διασφάλιση της εμπιστευτικότητας, ακεραιότητας και διαθεσιμότητας των δεδομένων. Τα δεδομένα δεν επικοινωνούνται σε τρίτα μέρη.
 6. Περίοδος διατήρησης: Τα δεδομένα αποθηκεύονται ηλεκτρονικά και παραμένουν για όσο διάστημα απαιτείται για την αναγνώριση, άσκηση ή προάσπιση κάθε νόμιμου δικαιώματος της Εταιρείας.
 7. Δικαιώματά υποκειμένων στην πρόσβαση και διαχείριση των προσωπικών δεδομένων: Τα αιτήματα υποβάλλονται στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων.
 8. Δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην αρμόδια Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ): Τα υποκείμενα των δεδομένων μπορούν να υποβάλουν καταγγελία στην ΑΠΔΠΧ, μέσω της ιστοσελίδας www.dpa.gr., εφόσον θεωρούν ότι η επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων από την Εταιρεία ασκείται με τρόπο που παραβαίνει τον Κανονισμό ΕΕ 2016/679 και το Ν. 4624/2019.